Мапа сајта  


E-mail info@vtsnis.edu.rs
WEBMAIL

 

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


ИНИ Индустријско
инжењерство
ДРС Друмски
саобраћај
КОТ Комуникационе
технологије
СРТ Савремене
рачунарске
технологије
ГРИ Грађевинско
инжењерство
Екологија

Заштита животне средине и просторно планирањеСПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


Индустријска
екологија

Безбедност друмског саобраћаја
Комуникационе
технологије
Савремене
рачунарске
технологије
Комунално
инжењерство


arhiva vesti

Студијски програм: САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

(акредитован 2014. год.)

 

Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број часова (П+В+ДОН+СИР) ЕСПБ
1.

СРМ

 Сигурност у рачунарским мрежама  

I

4+3+0+0

7

2.

ДБП

 Дистрибуиране базе података

I

4+3+0+0

7

3.

НИТ

 Напредне Интернет и WEB технологије

I

4+3+0+0

7

4.    Изборни предмет 1

II

3+4+0+0

7

5.  

 Изборни предмет 2

II

3+4+0+0

7

     Изборни предмет 3
II

3+4+0+0

7

6.

СИР 4.44

 Струковни инжењерски рад II 0+0+45+0 3
7.

СПР 4.45

 Специјалистички рад II 0+0+0+120 15
Укупно ЕСПБ  60

 

Часови активне наставе:
П - предавања, В - вежбе, ДОН - Други облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР - студијски истраживачки рад.

 

 

Листа изборних предмета

 

Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
1.

МКС

 Микроконтролерски системи

II

3+4+0+0
7
2.

ПАР

 Програмски алати за развој апликација

II
3+4+0+0
7
3.

АМУ

 Активни мрежни уређаји

II
3+4+0+0
7
4.

БРМ

 Бежичне рачунарске мреже

II
3+4+0+0
7

 

 

 

 


 
КЊИГА НАСТАВНИКА
 
КЊИГА ПРЕДМЕТА
 

 


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш