Мапа сајта  


E-mail info@vtsnis.edu.rs
WEBMAIL

 

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


ИНИ Индустријско
инжењерство
ДРС Друмски
саобраћај
КОТ Комуникационе
технологије
СРТ Савремене
рачунарске
технологије
ГРИ Грађевинско
инжењерство
Екологија

Заштита животне средине и просторно планирањеСПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


Индустријска
екологија

Безбедност друмског саобраћаја
Комуникационе
технологије
Савремене
рачунарске
технологије
Комунално
инжењерство


arhiva vesti

Студијски програм: КОМУНАЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО

(акредитован 2014. год.)


Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број часова (П+В+ДОН+СИР) ЕСПБ
1. УРЕ 5.01

I

4+3+0+0

7

2. ПГС 5.02
 Пројектовање градских саобраћајница
I
4+3+0+0

7

3. УЕЗ 5.03

Одрживи развој комуналних средина

I
4+3+0+0

7

4.  
 Изборни предмет 1
II

3+4+0+0

7

5.  
 Изборни предмет 2
II

3+4+0+0

7

   
 Изборни предмет 3
II

3+4+0+0

7

6. СИР 5.18  Струковни инжењерски рад
II
0+0+45 3
7. СПР 5.19  Специјалистички рад
II
0+0+120 15
Укупно ЕСПБ  60

 

Часови активне наставе:
П - предавања, В - вежбе, ДОН - Други облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР - студијски истраживачки рад.

 

 

 

Листа изборних предмета

 

Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
1.

НРП 5.14

 Нормативна регулатива о планирању и изградњи

II

3+4+0+0

7
2.

ПГС 5.15

 Планирање грађење и одржавање градских саобраћајница

II

3+4+0+0

7
3.

МИП5.16

 Методологија израде стручних пројеката и примењених истраживања

II

3+4+0+0

7
4.

УПП 5.17

 Управљање пројектима

II

3+4+0+0

7

 

 


 
КЊИГА НАСТАВНИКА
 
КЊИГА ПРЕДМЕТА
 
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш