Списак научно-истрживачких пројеката

Међународни пројекти:

  1. Назив пројекта: Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)
    Ознака пројекта: 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPКА2-CBHE-JP
    Координатор: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Косово* Резолуција УН
    Трајање: 2018 – 2021.

Домаћи пројекти:

  1. Опремање лабораторије за програмирање паметних уређаја – Internet of Things (ВТШ – Лаб ИоТ) – Руководилац пројекта: др Зоран Миливојевић.
  2. Иновирање садржаја групе предмета из енергетске области на студијском програму Заштита животне средине ВТШ НИШ- Еколошка Енергија – ЕН-ЕЦО – Руководилац пројекта: др Дејан Благојевић.
  3. Принципи енергетске ефикасности у домаћинствима и упутства за уштеду енергије – Руководилац пројекта: др Александра Боричић.