Списак научно-истрживачких пројеката

 

Waste management curricula development in partnership withpublic and private sector

European Research and Education Collaboration with Western Balkan (EUROWEB+ programme)

Унапређење енергетских карактеристика и квалитета унутрашњег простора у зградама образовних установа у Србији са утицајем на здравље – III 42008

Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција, ТР 32052

Усмено, обредно, књижевно: Canis Lupus између обредне маске и књижевне животиње

Елаборат саобраћајно-техничког решења радне сигнализације за време извођења радова на изградњи мешовитог вода (10кVи 0,4кV) од тс 10/0,4 кV“ Циганско гробље“ до стс 10/0,4 кV“ Цара Душана“ у Лебану

Елаборат саобраћајно-техничког решења радне сигнализације за време извођења радова на изградњи далековода 35кVод тс 110/35/10 кV“Власотинце“ до будуће тс 35кV “Горњи орах“ у Тегошници и од исте до тс 35/10 кV“састав река“ у саставу река на државном путу I Б реда, бр.39 и државном путу II А реда, бр. 231

Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises“ /SAPS u saradnji sa EURASHE, koji finansira Evropska Unija.

Development and implemetation of system for performance evaluation for Serbian HEIs and system – PESHES