Spisak naučno-istrživačkih projekata

Međunarodni projekti:

  1. Naziv projekta: Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)
    Oznaka projekta: 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP
    Koordinator: Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovo* Rezolucija UN
    Trajanje: 2018 – 2021.

Domaći projekti:

  1. Opremanje laboratorije za programiranje pametnih uređaja – Internet of Things (VTŠ – Lab IoT) – Rukovodilac projekta: dr Zoran Milivojević.
  2. Inoviranje sadržaja grupe predmeta iz energetske oblasti na studijskom programu Zaštita životne sredine VTŠ NIŠ- Ekološka Energija – EN-ECO – Rukovodilac projekta: dr Dejan Blagojević.
  3. Principi energetske efikasnosti u domaćinstvima i uputstva za uštedu energije – Rukovodilac projekta: dr Aleksandra Boričić.