Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 
АКРЕДИТАЦИЈА ШКОЛЕ


          На основу Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр. 76/05) и члана 24. Пословника Комисије за акредитацију и проверу квалтета, Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, на седници одржаној 23-30. априла 2007. године, донела је одлуку о акредитацији Високе техничке школе струковних студија у Нишу, број: 612-00-1168/2006-04 од 30. априла 2007. године.            
          Дозволу за рад је издало Министарство просвете и спорта Републике Србије број: 612-00-478/2007-04 од 17. маја 2007. године за следеће студијске програме:

 

         1. Основне струковне студије:

          - Индустријско инжењерство
          - Друмски саобраћај
          - Комуникационе технологије
          - Савремене рачунарске технологије
          - Грађевинско инжењерство

          - Заштита животне средине

 

          2. Специјалистичке струковне студије:

          - Инжењерство заштите животне средине
          - Безбедност друмског саобраћаја

          - Комуникационе технологије
          - Савремене рачунарске технологије
          - Комунално инжењерство


          Одлуку о акредитацији је донела Комисијa за акредитацију и проверу квалитета.

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш