Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 

БИБЛИОТЕКА

 

         Библиотека  располаже потребним бројем библиотечких јединица и покрива све области наставног процеса. Садржај библиотечког фонда прилагођен је студијама (наставном процесу) и садржи:

     - Стручну литературу потребну студентима за припрему испита и израду завршних радова, као и наставницима за припрему предавања и даљег стручног усавршавања;
     - Уџбенике и публикације прилагођене садржајима наставних предмета чији су аутори, углавном, предметни наставници Школе;
     - Већи број стручних часописа, домаћих и иностраних, који су у функцији наставног процеса, а доступни су и наставницима и студентима Школе.

          На овај начин, Школа обезбеђује покривеност свих наставних предмета одговарајућом стручном литературом.
          Набавком потребне стручне литературе и издавањем нових публикација наставника Школе, библиотека стално обогаћује свој фонд.

          Књига се може добити на коришћење у читаоници уз индекс.


 
  Особље:
Силвана Богићевић
Библиотекар
Канцеларија 105
+381 18 588 211 локал 110
silvana.bogicevic@vtsnis.edu.rs
Марија Митић
Књижничар
Канцеларија 105
+381 18 588 211 локал 110
marija.mitic@vtsnis.edu.rs

 

Радно време:

ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК од 7:30 до 16.00 часова.

 

E - CRIS Информациони систем о истраживачкој делатности у Србији

 

Захтев за дигитализацију докторске дисертације

 

Дигитални репозиторијум  Универзитет у Београду

 

Фонд Библиотеке 11/2016

Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм - ИНИ
Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм - ДРС
Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм - КОТ
Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм - СРТ
Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм - ГРИ
Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм - ЗЖС
Електронски часописи и базе података - Кобсон
Виртуелна библиотека Србије - COBISS
   
Правилник о раду библиотеке
Одлука о именовањз чланова библиотечког одбора

 


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш