Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

ИНИ

 

  ШТА ИЗУЧАВА  

 

Студијски програм омогућава изучавање и стицање битних знања из области безбедности саобраћаја, регулисања стационарног и динамичког саобраћаја, саобраћајног планирања и пројектовања, технлогије транспорта, експлоатације и одржавања моторних возила, комбинованог и унутрашњег транспорта, механизације претовара, логистике, као и других општих и техничких дисциплина које су директно или индиректно везане за друмски саобраћај (психологија, менаџмент, машинство, грађевинарство, рачунарство и информатика, заштита животне средине итд).
Решавање комплексних саобраћајних и транспортних проблема захтева специјализована и мултидисциплинарна знања у циљу налажења решења која задовољавају постављене критеријуме (безбедност, поузданост, рентабилност, профитабилност и др.).

 
     
  КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

Савладавањем овог студијског програма студенти су способни да решавају практичне проблеме из праксе саобраћајног инжењерства и стичу следеће компетенције:
• анализа и превенција саобраћајних незгода, анализа система обуке возача, предлагање мера и акција за повећање безбедности у саобраћају.
• планирање мобилности, решавање проблема паркирања у урбаним срединама, анализа саобраћајних токова и пројектовање саобраћајне сигнализације.
• организација рада у путничком и теретном саобраћају.
• праћење робних токова у међународном робном промету, организовање транспорта применом модерних технологија комбинованог транспорта.

 
     
  ЗВАЊЕ    

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање
Струковни инжењер саобраћаја.

 

 

 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2008. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2013. ГОД.

 

 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНИХ РАДОВА

 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

 

Правилник о саобраћајној сигнализацији 2015

 

Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова

 

 

 
Списак студената 1. године летњи семестар - предавања
Списак студената 1. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 2. године летњи семестар - предавања
Списак студената 2. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 3. године летњи семестар - предавања
Списак студената 3. године летњи семестар - вежбе
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш