Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

ИНИ

 

  ШТА ИЗУЧАВА  

 

Студенти се упознају са примењеним грађевинарством у оквиру свих радова на реализацији пројекта изградње објеката високоградње, нискоградње и хидроградње (механика тла и фундирање, грађевинска механизација и технологија грађења, грађевинске, бетонске, металне и дрвене конструкције, завршне радове и инсталације, саобраћајнице, хидротехника, организација рада у грађевинарству са менаџментом, урбанистичко планирање).
Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење пословима грађевинског инжењера у производњи, одржавању, технологији и експлоатацији средстава рада у грађевинарству.

 
     
  КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:

• да користи релевантне материјале при извођењу грађевинских објеката,
• да користи рачунарске технологије у циљу примене практичних знања ради пројектовања у грађевинарству,
• да користи одговарајућу опрему, примени нове технологије у грађевинарству,
• да руководи појединим фазама радова у оквиру високоградње, нискоградње и хидроградње,
• да обавља инспекцијске послове у органима локалне самоуправе,
• да пројектује поједине фазе у оквиру израде идејног и главног пројекта.

 
     
  ЗВАЊЕ    

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање

Струковни инжењер грађевинског инжењерства.

 

 

 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2017. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2012. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2007. ГОД.

 
НАУЧНО СТРУЧНА БАЗА
 
Списак студената 1. године летњи семестар - предавања
Списак студената 1. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 2. године летњи семестар - предавања
Списак студената 2. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 3. године летњи семестар - предавања
Списак студената 3. године летњи семестар - вежбе
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш