Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

ИНИ

 

  ШТА ИЗУЧАВА  

 

Студенти се упознају са машинским конструкцијама, експлоатацијом и одржавањем машина, производним технологијама, развојем производа помоћу рачунара, менаџментом производње.

Студијски програм индустријско инжењерство образује студенте да примењују разноврсне методе и користе савремене алате како би постали квалитетни инжењери који се баве пословима у производној индустрији. На тај начин, наши инжењери анализом захтева и расположивих ресурса конструишу производе, процењују и реално сагледавају проблеме из праксе, али и преносе своје инжењерско знање и вештине у друге области и пројекте.

 
     
  КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

Савладавањем овог студијског програма студенти стичу следеће компетенције:

• да прикупљају, анализирају и систематизују теоретске и практичне проблеме из инжењерске праксе и да предвиде решења и последице при решавању тих проблема,
• да владају основним дисциплинама у области индустријског инжењерства, као и савременим информационим технологијама на нивоу који се очекује од инжењера овог типа и у земљама ЕУ,
• да користе литературу и инжењерске алате за прорачуне, моделирање, симулацију, а све у циљу овладавања знањима из овог подручја,
• да примењују инжењерске, организационе и административне мере за безбедан рад са машинама, уређајима и опремом.

 
     
  ЗВАЊЕ     Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање
Струковни инжењер индустријског инжењерства.
 

 

 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2017. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2012. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2007. ГОД.

 
НАУЧНО СТРУЧНА БАЗА
 
Списак студената 1. године летњи семестар - предавања
Списак студената 1. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 2. године летњи семестар - предавања
Списак студената 2. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 3. године лњтњи семестар - предавања
Списак студената 3. године летњи семестар - вежбе
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш