Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 
ИЗБОРИ НАСТАВНИКА

31.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

30.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Савремене рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

29.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Савремене рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

23.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Савремене рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

22.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за уже научне области Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Природне науке, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са непуним радним временом 50% од пуног радног времена на одређено време у трајању од три године за ужу области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

21.08.2017.. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са непуним радним временом 50% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за ужу области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

31.05.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног асистента са пуним радним временом, за уже научне области Саобраћајнице и Хидротехника са организацијом и технологијом грађенња, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

27.02.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за уже научне области Заштита животне средине и Производне и информационе технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

24.01.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за уже научне области Производне и информационе технологије, Примењена механика и машинске  конструкције, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

20.01.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

20.01.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

14.10.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са непуним радним временом 30% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за ужу области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

14.10.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са непуним радним временом 30% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за уже области: Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

07.10.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор два сарадника у настави са непуним радним временом 30% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

18.07.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање сарадник у настави, за уже научне области Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

13.07.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор два сарадника у звање сарадник у настави, за уже научне области Заштита животне средине и Производне и информационе техн ологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

01.06.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Заштита животне средине, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

12.05.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

28.04.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну област Заштита животне средине и Примењена механика, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

28.04.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну област Саобраћајни и транспортни системи, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

04.04.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну област Производне и информационе технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

22.02.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за Енглески језик, за ужу научну област Друштвене науке и менаџмент, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

18.12.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија за ужу област Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

10.11.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног нaставника у звање предавача за ужу научну област Комуникационе технологије са електроником на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

03.11.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног нaставника у звање предавача за ужу научну област Заштита животне средине на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

10.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање сарадника за ужу научну област Електроника на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

09.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

09.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Конструкције, визуелизација, и материјализација у грађевинарству на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

05.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

27.02.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

09.10.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

01.10.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија за ужу област Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

16.05.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача за ужу област Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

05.05.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача за ужу област Примењена механика и машинске конструкције, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.


05.05.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача за ужу област конструкције и визуелизација и материјализација у грађевиарству, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

30.04.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу од 03.04.2014. године за избор једног наставника у звање предавача за ужу област природне науке, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш