Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 

ЈАВНЕ ОДБРАНЕ РАДОВА

 

СЕПТЕМБАР 2017
 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Стефан Илић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Базе података браниће завршни рад под називом теме: "Технике за оптимизовање SQL упита", oдобрен на седници  већа студијског програма 11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2017. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Милош Стојановић - председник
2. др Зоран Величковић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Стефан Ристић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Стандардизација и квалитет браниће завршни  рад под називом теме: "Системи за обезбеђење квалитета", oдобрен на седници  већа студијског програма    10.05.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.09.2017. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Мирослав Митровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Стандардизација и квалитет браниће завршни  рад под називом теме: "Систем менаџмента квалитета применом стандарда 9001/2008 ВТШ Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма  17.12.2015. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.09.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Срђан Дивац, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика и безбедност на раду у предузећу ДИЈАС Д.О.О.", oдобрен на седници  већа студијског програма  05.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.09.2017. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Невена Динић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика и безбедност на раду у предузећу МАТИНГ Д.О.О.", oдобрен на седници већа студијског програма 05.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.09.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Боричић  - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Анђела Миленковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Теорија ризика браниће  завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика и БЗНР у основној школи Стеван Синђелић Каменица", oдобрен на седници наставног већа    18.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.09.2017. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Милица Цветковић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Димитрије Димитријевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Развој апликације за базе података браниће  завршни рад под називом теме: "Компаративна анализа NoSQL I SQL базе података на примеру апликације за контролу радног времена и приступа лабораторији", oдобрен на седници већа студијског програма    11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 20.09.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Наташа Динић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Технологија прераде отпада браниће  специјалистички  рад под називом теме: "Допринос локалне самоуправе општине Нишка Бања у процесу примарне селекције отпада", oдобрен на седници  наставног већа 07.07.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 20.09.2017. год. у 11:00 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада


Душан Петковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловске и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Анализа видео streama-a Internet протокол телевизије", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2017. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Дејан Благојевић - члан
3. др Славимир Стошовић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада


Слободан Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Практична реализација двоосног пратиоца извора соларне енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2017. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. мр Данијела Алексић, др Зоран Миливојевић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор


Обавештење
о одбрани завршног рада


Игор Цветковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена фотоотпорника у реализацији пројекта Solar tracker", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Јелена Симоновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће  завршни  рад под називом теме: "Основне расподеле вероватноће у телекомуникацијама", oдобрен на седници већа студијског програма    11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2017. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Срђан Јовковић - председник
2. др Душан Стефановић, др Зоран Величковић - члан
3. др Никола Секуловић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Пеђа Будимир, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни  рад под називом теме: "Примена софтверског пакета Radio Works у прорачунима параметара сателитских комуникационих система", oдобрен на седници  већа студијског програма 11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Славимир Стошовић - председник
2. др Срђан Јовковић - члан
3. др Никола Секуловић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада


Миљана Стевановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Алгоритам компресије података на основу Хеминговог кода", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2017. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Милош Стојановић - члан
3. др Никола Секуловић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Марко Ранђеловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Развој и унапређење оперативних система код мобилних уређаја", oдобрен на седници већа студијског програма 22.08.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Славимир Стошовић - председник
2. др Никола Секуловић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Антонио Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Системи транспорта и претовара у ауто индустрији", oдобрен на седници већа студијског програма 05.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Томислав Маринковић - председник
2. др Дејан Богићевић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Татјана Здравковић Мутавџић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни  рад под називом теме: "Производња електричне енергије из енергије ветра", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2017. год. у 11:30 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Дејан Благојевић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Никола Благојевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Средства за сакупљање и транспорт отпада на територији града Ниша", oдобрен на седници већа студијског програма 04.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2017. год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Марко Величковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Развој апликација за базе података браниће  завршни  рад под називом теме: "Web портал за проналажење несталих љубимаца", oдобрен на седници већа студијског програма    19.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2017. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Милош Стојановић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Бојана Јовановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Рециклажне технологије браниће  завршни  рад под називом теме: "Третман опасног отпада у Републици Србији", oдобрен на седници већа студијског програма    10.05.2017. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2017. год. у 12:00 пред комисијом:

1. др Александра Боричић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Анђела Денић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Рециклажне технологије браниће  завршни  рад под називом теме: "Анализа успешности примарне селекције отпада у општини Медијана", oдобрен на седници већа студијског програма 23.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2017. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Зорана Поповић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Енергија и околина браниће  завршни  рад под називом теме: "Потрошња енергије при производњи и рециклажи папира", oдобрен на седници већа студијског програма    23.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2017. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Милан Николић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Технике контроле и регулисања саобраћаја, браниће специјалистички рад под називом теме „Контрола саобраћаја на петом саобраћајном сектору у општини Пантелеј, са посебним освртом на контролу брзине возила и алкохолисаности возача“, oдобрен на седници наставног већа 24.10.2016. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.09.2017. год. у 15:00  часова пред комисијом:

1. др Томислав Маринковић– председник

2. др Павле Гладовић- члан

3. др Светозар Костић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Стеван Николић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Технике контроле саобраћаја, браниће специјалистички рад под називом теме „Испитивање могућности увођења „двобојног“ семафорског система за регулисање саобраћаја на нашим раскрсницама“, oдобрен на седници наставног већа 11.09.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.09.2017. год. у 14:30 пред комисијом:

1. др Томислав Маринковић - председник

2. др Дејан Богићевић - члан

3. др Светозар Костић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Иконија Мишић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни транспорт са шпедицијом браниће завршни рад под називом теме: "Мере за унапређење рада и пословања предузећа „Њоки транспорт“ - Врање", oдобрен на седници наставног већа 13.02.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.09.2017. год. у 14:00  часова пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Томислав Маринковић - члан
3. др Павле Гладовић- ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Миљана Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање квалитета услуга на међуградској линији Ниш – Пирот, предузећа М - 601", oдобрен на седници наставног већа 29.08.2016. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.09.2017. год. у 13:30  часова пред комисијом:
1. мр Нада Стојановић - председник
2. др Дејан Богићевић - члан
3. др Павле Гладовић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Стефан Ђорђевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски превоз браниће завршни рад под називом теме: "Оптимизација времена обрта на линијама јавног превоза применом ГПС", oдобрен на седници наставног већа 07.07.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.09.2017. год. у 13:00  часова пред комисијом:
1. мр Нада Стојановић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Павле Гладовић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Милан Богдановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Обновљиви дисперзни извори напајања браниће завршни  рад под називом теме: "Компаративна анализа карактеристика програмских пакета PVGIS I Meteonorm", oдобрен на седници  већа студијског програма 10.05.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.09.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић  - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Зорана Анђелковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Теорија ризика браниће  завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика и мере безбедности при раду у предизећу SCS plus DOO", oдобрен на седници  већа студијског програма 23.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.09.2017. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Душан Стевановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Управљање отпадом    браниће завршни  рад под називом теме: "Анализа метода за третман опасног отпада", oдобрен на седници већа студијског програма 07.04.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.09.2017. год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Младен Томић  - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Маша Митровић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана екологија браниће специјалистички  рад под називом теме: "Мониторинг загађења ваздуха у Тимочкој Крајини са освртом на рудник бакра у Бору и Мајданпеку", oдобрен на седници  наставног већа 18.05.2017. год.

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.09.2017. год. у 12:00 пред комисијом:

1. др Драган Перић - председник
2. мр Александра Маринковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Никола Миленовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске конструкције браниће завршни  рад под називом теме: "Пројекат за ивођење стамбеног објекта По+Пр+3+Пк у улици Звезданска 3а у Зајечару", oдобрен на седници  већа студијског програма 20.09.2017. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 05.09.2017. год. у 11:30 пред комисијом:

1. мр Александра Маринковић - председник
2. др Драган Перић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Марина Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Веб дизајн браниће  завршни  рад под називом теме: "Респонсиве карактер web презентација и њихов допринос степену видљивости на webu", oдобрен на седници већа студијског програма    19.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 04.09.2017. год. у 1300 пред комисијом:
1. др Милош Стојановић  - председник
2. др Зоран Величковић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Мартина Петровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Корозија и заштита материјала браниће  завршни рад под називом теме: "Заштита од корозије избором материјала", oдобрен на седници  већа студијског програма 07.07.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 04.09.2017. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић  - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Катарина Цветковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Корозија и заштита материјала браниће  завршни  рад под називом теме: "Поступци припреме површине у поступку заштите метала", oдобрен на седници већа студијског програма    07.07.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 04.09.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Миодраг Николић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме Акт о процени ризика у д.о.о. Металопрерада инжењеринг р.п.ц. Ражањ", oдобрен на седници већа студијског програма 10.05.2017. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 04.09.2017. год. у 11:30 пред комисијом:

1. др Милош Ристић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

 

 

 
Arhiva АРХИВА Arhiva
 
2017
ДЕЦЕМБАР НОВЕМБАР ОКТОБАР СЕПТЕМБАР АВГУСТ ЈУЛ
ЈУН МАЈ АПРИЛ МАРТ ФЕБРУАР ЈАНУАР
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш