Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

ИНИ

 

  ШТА ИЗУЧАВА  

 

Студенти се упознају са примењеном информатиком, рачунарском техником, базама података, комуникационим уређајима, мрежама, пројектују помоћу рачунара, одржавају и сервисирају рачунарску, информациону, комуникациону и мрежну опрему, постају специјалисти за мерење и тестирање исте, основних концепата дигиталне радио и телевизијске технике, бежичних и мобилних комуникација, аналогних и дигиталних централа, интегралног техничког обезбеђења простора и објеката, мултимедија, програмских језика.

Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење комуникационим технологијама у производњи, одржавању, технологији и експлоатацији средстава рада.

 
     
  КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:

• да пројектује и одржава телекомуникационе системе, сателитску и кабловску опрему,
• да пројектује, изгради и одржава кабловске дистрибуиране системе, кућне информационе системе, Интернет систем и GPS (Global Position System) системе,

• да пројектује, примени, одржава бежичне мобилне комуникације, рачунарске мреже, аудио, видео и опрему за надзор и заштиту објеката.

 
     
  ЗВАЊЕ     Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства.
 

 

 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2017. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2012. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2007. ГОД.

 
НАУЧНО СТРУЧНА БАЗА
 
Списак студената 1. године летњи семестар - предавања
Списак студената 1. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 2. године летњи семестар - предавања
Списак студената 2. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 3. године летњи семестар - предавања
Списак студената 3. године летњи семестар - вежбе
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш