Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
Михајло Пупин Милутин Миланковић Никола Тесла Етика

Михајло Пупин

Резонанса ума и срца

Милутин Миланковић

Путник кроз васиону и векове

Никола Тесла

Светлост која се не гаси

Етика научног рада
       
 
Одлука за подстицај научноистраживачког и стручног усавршавања
Одлука о именовању чланова комисије за начно истраживачку делатност
Одлука за стимулисање публиковања са impact factorom
Захтев за доделу средстава

Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача

Правилник о стручном усавршавању и оспособљавању
План рада
Категоризација публикација
Цитираност
Кобсон Кобсон - електронска библиотека научно-истраживачке заједнице Србије

 

Удаљени приступ

Стипендије - Конкурси
DAAD Курсеви Najstudent
DAAD - Немачка Курсеви Стипендије
 
Erasmus Mundus Eurashe Темпус
Tempus - Erasmus + EURASHE Tempus - Стипендије држава ЕУ
Ново у библиотеци Зборници радова ВТШ Ново у библиотеци Ново у библиотеци Позиви на конференције
Пројекти Пројекти на којима су ангажовани наставници и сарадници школе Питања и одговори Питања и одговори
       

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш