Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 
НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ
Јелена Петковић, дипл. правник
Секретар
Канцеларија 202
+381 18 588 211 локал 115
jelena.petkovic@vtsnis.edu.rs
Милица Младеновић
Референт општих и правних послова
Канцеларија 202
+381 18 588 211 локал 115
milica.mladenovic@vtsnis.edu.rs
Милица Миленковић
Референт студентске службе
Канцеларија 109
+381 18 588 039 и 588 211 локал 112
milica.milenkovic@vtsnis.edu.rs
Горан Милосављевић, дипл. инж. ел.
Шеф информационог система
Канцеларија 104
+381 18 588 040, +381 18 588 211 локал 101
goran.milosavljevic@vtsnis.edu.rs
Драган Кваић
Шеф рачуноводства
Канцеларија 107
+381 18 588 211 локал 111
dragan.kvaic@vtsnis.edu.rs
Силвана Богићевић
Библиотекар
Канцеларија 105
+381 18 588 211 локал 110
silvana.bogicevic@vtsnis.edu.rs
Саша Спасић
Референт јавних набавки и општих послова
Канцеларија 101
+381 18 588 211 локал 109
sasa.spasic@vtsnis.edu.rs
Магдалена Крстић
Референт безбедности и здравља на раду
Канцеларија 202
+381 18 588 211 локал 115
magdalena.krstic@vtsnis.edu.rs
Милан Димитријевић
Референт техничког одржавања опреме и школског објекта 
Канцеларија 210
+381 18 588 211 локал 119
milan.dimitrijevic@vtsnis.edu.rs
Виолета Михајловић
Спремачица
Канцеларија 200
+381 18 588 211 локал 113
Невена Недељковић 
Пословни секретар
Канцеларија 201
+381 18 588 211
nevena.nedeljkovic@vtsnis.edu.rs
Ирина Ценић
Шеф студентске службе
Канцеларија 109
+381 18 588 039 и 588 211 локал 112
irina.cenic@vtsnis.edu.rs
Миона Боричић
Референт студентске службе
Канцеларија 109
+381 18 588 039 и 588 211 локал 112
miona.boricic@vtsnis.edu.rs
Милош Перић, дипл. инж. ел.
Референт информационог система
Канцеларија 104
+381 18 588 040, +381 18 588 211 локал 101
milos.peric@vtsnis.edu.rs
Мирјана Стошић
Обрачунски службеник
Канцеларија 107
+381 18 588 211 локал 111
dragan.kvaic@vtsnis.edu.rs
Марија Митић
Књижничар
Канцеларија 105
+381 18 588 211 локал 110
marija.mitic@vtsnis.edu.rs
Милош Даниловић
Референт јавних набавки и општих послова
Канцеларија 101
+381 18 588 211 локал 109
milos.danilovic@vtsnis.edu.rs
Душан Златковић
Референт техничког одржавања опреме и школског објекта 
Канцеларија 210
+381 18 588 211 локал 119
dusan.zlatkovic@vtsnis.edu.rs
Снежана Крстић
Спремачица
Канцеларија 200
+381 18 588 211 локал 113
 
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш