Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 
О ШКОЛИ

          Висока техничка школа струковних студија из Ниша је угледна високошколска институција са 41 година дугом традицијом у високом образовању. У склопу реформе високог образовања, Школа је 2007. године постала акредитована самостална државна установа која остварује основне струковне и специјалистичке студије (први и други степен високог образовања) у оквиру научног поља техничко-технолошких наука.

          Сви студијски програми, како на основним тако и на специјалистичким студијама, су акредитовани, урађени по принципима Болоњске декларације и усаглашени са одредбама Закона о високом образовању.

          Вршећи самовредновање, Школа својом политиком квалитета тежи константном побољшању наставног процеса чиме се постиже квалитетније студирање.

 

 

Logo VTS 40

 

 

 

          СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ


          На основу позитивне одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете и спорта дало је Дозволу за рад Високој техничкој школи струковних студија у Нишу и одобрило следеће струдијске програме:

 

          ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – трогодишње студије од 180 ЕСПБ на следећим студијским програмима:

 

 

 

          СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – једногодишње студије од 60 ЕСПБ на следећим студијским програмима:

 

 

 

 

          Након завршених основних студија стиче се први степен високог образовања и стручни назив (звање) струковни инжењер одговарајуће области (енг. bachelor appl.), а након завршених специјалистичких студија стиче се други степен високог образовања и стручни назив (звање) специјалиста одговарајуће области.

 

 

ВТШ
Висока техничка школа струковних студија - Ниш
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш