Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив школе: Висока техничка школа струковних студија
Адреса школе: Александра Медведева бр. 20, 18000 Ниш, Република Србија
Телефони: 018 588 211, 588 039, 588 040
Факс: 018 588 210
Директор школе: др Александра Боричић, професор струковних студија
Помоћник директор за наставу: др Милица Цветковић
Помоћник директор за техничку подршку: др Славимир Стошовић
Секретар школе: Јелена Петковић, дипломирани правник
Шефови студијских програма:
др Бобан Цветановић, шеф студијског програма Индустријско инжењерство
др Дејан Богићевић, шеф студијског програма Друмски саобраћај
др Зоран Миливојевић, шеф студијског програма Комуникационе технологије
др Мирко Косановић, шеф студијског програма Савремене рачунарске технологије
др Драган Перић, шеф студијског програма Грађевинско инжењерство
др Бобан Цветановић, шеф студијског програма Заштита животне средине
Чланови Савета Школе:
др Зоран Миливојевић, председник Савета
др Томислав Маринковић, професор струковних студија
др Дејан Богићевић, професор струковних студија
др Душан Стефановић, предавач
др Славимир Стошовић, предавач
др Милица Цветковић, предавач
Петар Ђекић, асистент
Ненад Стојковић, асистент
Јелена Петковић, секретар
Ирина Ценић, шеф студентске службе
Мирјана Стошић, обрачунски радник
Немања Срејић, студент
Владимир Станковић, студент
Младен Петковић, студент
Жиро рачун: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041
WEB: http://www.vtsnis.edu.rs
E-mail: info@vtsnis.edu.rs
ПИБ: 100502041
Матични број: 07223323
Шифре делатности: 8542 Високо образовање  
 
Остваривање високог образовања кроз основне струковне студије првог степена и специјалистичке струковне студије другог степена у оквиру акредитованих студијских програма у циљу преношења научних и стручних знања и вештина и обезбеђивања стручног подмлатка.
Школа обавља и друге послове којима се комерцијализују резултати научног, истраживачког и стручног рада:
8559 остало образовање
7112 инжењерске делатности и техничко саветовање
7119 истраживање и развој у осталим природним наукама
7120 техничко истраживање и анализе
7022 консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
7490 остале  стручне, научне и техничке активности
6201 консултантске активности у области информационих технологија
5811 издавање књига
5814 издавање часописа и периодичних издања
5819 остала издавачка делатност
4719 остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
1814 књиговезачке и сродне услуге
1820 умножавање снимљених записа
7320 испитивање тржишта и испитивање јавног мњења
8560 помоћне образовне делатности
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш