Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

ИНИ

 

  ШТА ИЗУЧАВА  

 

Студенти се упознају са примењеном информатиком, рачунарском техником, базама података, комуникационим уређајима и мрежама. Имају могућности да пројектују помоћу рачунара, одржавају и сервисирају рачунарску, информациону, комуникациону, мрежну опрему, постају специјалисти за мерење и тестирање такве опреме. Такође иаму прилику да изучавају мултимедије, програмске језике, програмирање мобилних уређаја, програмирање на WEB – у и WEB дизајнирање.

Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење различитим пословима у информационим технологијама, како у производњи тако и у њиховом одржавању и експлоатацији.

 
     
  КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:
• да програмира апликације,
• да пројектује, креира и одржава базе података,
• да пројектује и администрира рачунарске мреже,
• да инсталира, подешава и одржава рачунарску и мрежну опрему,
• да програмира на WEB –у,
• да програмира мобилне уређаје,
• да програмира микроконтролере,
• да повезује и контролише различите уређаје путем рачунара.

 
     
  ЗВАЊЕ     Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства.
 

 

 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2017. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2012. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2007. ГОД.

 
НАУЧНО СТРУЧНА БАЗА
 
Списак студената 1. године летњи семестар - предавања
Списак студената 1. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 2. године летњи семестар - предавања
Списак студената 2. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 3. године летњи семестар - предавања
Списак студената 3. године летњи семестар - вежбе
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш