Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

          СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


          • Пет акредитованих студијских програма
          • Програмски садржаји прилагођени захтевима тржишта
          • Наставни процес одрговара стандардима високошколског образовања
          • Услов за упис студија је завршен I степен основних студија (180 ЕСПБ) одговарајућих усмерења.

 

          ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
          Посебан проблем земаља у транзицији, неравномеран економски раст и потреба за одрживим развојем, захтева едуковане стручњаке који ће у привредним и индустријским системима, јавним предузећима и државним институцијама бити спремни и образовани да решавају комплексне проблеме из области инжењерства заштите животне средине. Управо интердисциплинарност овог студијског програма, која је резултат техничког и инжењерског знања, пружа могућност да се образују специјалисти индустријске екологије који ће моћи прагматски да решавају нагомилане проблеме у систему заштите животне средине али и у другим индустријским и привредним системима.

 

          БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
          Последњих година на светском нивоу рад у области безбедности друмског саобраћаја доживљава велику експанзију. На свим нивоима организовања покушава се ефикасном организацијом и прерасподелом рада остварити што бољи резултат на смањењу броја саобраћајних незгода и њихових последица. Узимајићи у обзир број саобраћајних незгода и штетност њихових последица, организација и рад у области безбедности друмског саобраћаја заузима значајно место у хијерархији приоритетних задатака савременог друштва. Успостављање прихватљивог нивоа, односно жељеног стања, безбедности друмског саобраћаја подразумева, између осталог и константно унапређење образовања и стечених знања стручњака из ове области, што уједно представља основни циљ студијског програма.

 

          КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
          Реализација програма укључује стицање способности и вештина везаних за успешно бављење комуникационим технологијама у производњи, одржавању, технологији и експлоатацији средстава рада у складу са светским искуствима у области професионалне едукације, али узимајући у обзир и специфичне околности које важе у Србији и локалном окружењу. По завршетку специјалистичких студија студенти стичу компетенције да самостално и у тимском раду обављају многе послове од велике важности за опште техничке и телекомуникационе токове у региону и постају потпуно оспособљени за улазак у нови свет комуникационог и информатичког друштва.

 

          САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
          Основни циљ специјалистичких струковних студија јесте да се на адекватан начин представи тематика примене информатике у привреди и друштву. Ово студенти остварују кроз једино мерљиву категорију исхода: поседују знања и вештине које одмах могу да примене у пракси. Таква знања и специфично – практичне вештине везане за различите примене Савремених рачунарских технологија потребне су друштву за обављање читавог низа задатака у производњи, одржавању, технологији и експлоатацији средстава рада а све у складу са светским искуствима у области професионалне едукације.

 

          КОМУНАЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО
          Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање стручњака из области грађевинског инжењерства, за рад у разнородним и динамичним подручјима области. Студијски програм конципиран је тако да студентима даје одређени ниво способности да могу да самостално и тимски учествују у реализацији грађевинских пројеката на изградњи објеката комуналне инфраструктуре. Такође, студијски програм даје одређени ниво способности за пројектовање објеката грађевинарства. Студенти стичу компетенције да самостално и у тимском раду обављају многе послове од значаја за грађевинарство у ширем подручју Србије. Притом постају потпуно оспособљени за решавање насталих проблема у току реализације пројекта, или у току израде пројекта објеката грађевинарства.

 

 
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш