Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 

УСКЛАЂИВАЊЕ ДИПЛОМЕ

Усклађивање дипломе
          На заједничком састанку Комисија за усклађивање стручних назива одржаног дана 18. децембра 2007. године, једногласно је усвојен следећи

 

Закључак

 

          За остваривање права и стицање дипломе о високом образовању одговарајућих студијских програма, лица која су стекла више образовање по наставним плановима и програмима Више техничке школе у Нишу, полажу додатне садржаје, и то:

          1. Дипломирани студенти који су студије завршили у трогодишњем трајању, односно шест семестара, полажу један испит из предмета по избору и бране завршни рад.
          2. Дипломирани студенти који су студије завршили у двоипогодишњем трајању, односно у трајању од пет семестара, полажу одређени број предмета по избору из групе обавезних предмета и одређени број предмета из групе изборних предмета да би остварили 30 ЕСПБ бодова и бране завршни рад.          

          3. Дипломирани студенти који су студије завршили у двогодишњем трајању, односно у трајању од четири семестара, полажу одређени број предмета по избору из групе обавезних предмета и одређени број предмета из групе изборних предмета да би остварили 60 ЕСПБ бодова и бране завршни рад.

 
ОБАВЕШТЕЊЕ
о усклађивању стечених стручних назива и издавање нове дипломе

          Обавештавају се свршени студенти Школе који су стекли диплому о вишем образовању да могу поднети захтев за усклађивање стеченог стручног назива са одговарајућим називом по новом закону о високом образовању и замене стечене дипломе новом дипломом о стеченом високом образовању.
           Уз захтев се подноси:
          1. Фотокопија дипломе о стеченом вишем образовању,
          2. Оригинал уверење о положеним испитима,
          3. Фотокопија личне карте,
          4. Индекс, 2 обрасца ШВ-20 и 2 фотографије 4,5x3,5,
          5. Доказ о уплати накнаде за усклађивање стручног назива и остваривање додатних садржаја у износу утврђеној Одлуком о висини накнаде за усклађивање стечених стручних назива.
          Уплата се врши на жиро рачун Високе техничке школе у Нишу број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број: 94-126-100502041.


- Правилник за усклађивање стечених стручних назива и издавање нове дипломе

 

- Одлука о висини накнаде за усклађивање стечених стручних назива и утврђивање одговарајућих назива

 

 

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш