Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

ИНИ

 

  ШТА ИЗУЧАВА  

 

Студенти се упознају са уводним принципима заштите животне средине, одрживог развоја, алтернативним изворима енергије, методама мерења и контроле загађења, управљањем животним ресурсима, енергетском ефикасншћу, еко стандардима и техничким прописима, управљањем отпадом, комуналном изградњом, просторним планирањем, пројектовањем инфраструктуре.
Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење технологијама у заштити животне средине и просторног планирања, одрживог развоја, примењивања закона и прописа, а све у складу са светским, привредним и друштвеним развојем, као и са принципима заштите животне средине.

 
     
  КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:
• да прикупљају, анализирају и систематизују теоретске и практичне проблеме из области заштите животне средине и да предвиде решења и последице при решавању тих проблема,
• да примењују законе и прописе, у складу са светским, привредним и друштвеним развојем, као и са принципима заштите животне средине.
• да владају основним дисциплинама у области просторног планирања, као и заштите животне средине и савременим информационим технологијама,
• да пројектују поједине фазе у оквиру израде идејног и главног пројекта у области просторног планирања.

 
     
  ЗВАЊЕ    

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање
Струковни инжењер заштите животне средине.

 

 

 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

СТАНДАРД 4 - КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

 

Листа библиотечких јединица
  НАУЧНО СТРУЧНА БАЗА

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2010. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2015. ГОД.

 

 
Списак студената 1. године летњи семестар - предавања
Списак студената 1. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 2. године летњи семестар - предавања
Списак студената 2. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 3. године летњи семестар - предавања
Списак студената 3. године летњи семестар - вежбе
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш