11
sep

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu, treću godinu i obnovi godine na osnovnim studijama školske 2019/2020. godine

Jedinstvena rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 24. septembra 2019. godine.
Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se 2
5. septembra 2019. godine do 13 časova.
Konačna rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 2
6. septembra 2019. godine.
Upis studenata u drugu
, treću godinu studija i obnovi godine na osnovnim studijama

šk. 2018/2019. god. vršiće se 26 i 27. septembra 2019. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– SEMESTRALNU UPLATU 750,00 dinara za budžetske studente NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;

– SEMESTRALNU UPLATU 950,00 dinara za studente koji se sami finansiraju NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;
– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE, BROJ 840-1758666-57, POZIV NA BROJ:
  BROJ INDEKSA (na primer SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u biblioteci Škole);
– Anketa o izbornim predmetima (dobija se u studentskoj službi
);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA PODIŽE SE
  U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE VTŠ NIŠ. Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
          – od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
          – od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
          – od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
          – od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
          – od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
          – preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

11
sep

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu godinu i obnovi godine na master studijama školske 2019/2020. godine

Upis studenata u drugu godinu i obnova godine na master studijama šk. 2018/2019. god. vršiće se 26 i 27. septembra 2019. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– SEMESTRALNU UPLATU 950,00 dinara NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;
– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE, BROJ 840-1758666-57, POZIV NA BROJ: BROJ INDEKSA (na primer SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u biblioteci Škole);
– Anketa o izbornim predmetima (dobija se u studentskoj službi);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA PODIŽE SE U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE VTŠ NIŠ.

Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
– od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
– od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
– od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
– od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
– od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
– preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

07
sep

OBAVEŠTENJE

Ispit iz predmeta Saobraćajna psihologija na studijskom programu Drumski saobraćaj u 6. ispitnom roku biće održan u četvrtak 12. septembra 2019. god.

07
sep

OBAVEŠTENJE

Odbrana dnevnika stručne prakse 1 i 2 na studijskom programu Multimedijalne komunikacione tehnologije na master strukovnim studijama biće održana u petak 20.09.2019. u 12.00 časova.

NAPOMENE:

  1. Studenti treba prijave da dostave studentskoj službi.
  2. Samo strudenti koji su dobili uput za Stručnu praksu 1|2 mogu pristupiti odbrani.
  3. Dnevnik stručne prakse treba da bude overen i potpisan od strane mentora stručne prakse.
  4. Studenti koji se ne pojave na odbrani smatraće se da su odustali od odbrane.
06
sep

ZNANJEM DO POSLA

U okviru projekta ’’Znanjem do posla’’, raspisan je javni poziv za izuzetno traženu obuku na radnom mestu za zanimanje CNC operater i za zanimanje KOVAČ.

Obuka je namenjena mladim, nezaposlenim ljudima, III, IV ili višeg stepena stručnosti. Obuka je plaćena i realizuje se najvećim delom u realnom poslovnom okruženju, na radnom mestu u kompaniji MING kovačnica AD Niš.

 

04
sep

OBAVEŠTENJE

U četvrtak 5. septembra 2019. godine u 10 časova na Visokoj tehničkoj školi (prostorija 204) biće održana prezentacija programa „Obuka na radnom mestu za poslove CNC operatera“ zainteresovanim studentima i bivšim studentima.

Cilj projekta je da se osposobljavanjem operatera za rad na najsavremenijim mašinama zaposle mladi ljudi i da započnu svoju karijeru u mašinskoj i proizvodnoj industriji. Polaznici će imati plaćenu obuku uz mogućnost da nakon obuke budu zapošljeni.

02
sep

OBAVEŠTENJE

Ispiti iz predmeta Standardizacija i kontrola kvaliteta i Standardizacija i kvalitet na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo u 5. ispitnom roku biće održan u utorak 3. septembra 2019. god. sa početkom u 13 časova.

10
jul

OBAVEŠTENJE

Upis ocena iz predmeta Standardizacija i kontrola kvaliteta i Standardizacija i kvalitet  na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo obaviće se u četvrtak 11.07.2019. (cetvrtak) od 10 časova.

05
jul

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine master strukovnih studija, studijskog programa Upravljanje otpadom, da će odbrana vežbi iz predmeta Senzorski sistemi biti održana u ponedeljak, 8.7.2019. godine sa početkom u 12 časova.

05
jul

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine master strukovnih studija, studijskog programa Upravljanje otpadom, da će popravni kolokvijumi iz predmeta Eko dizajn biti održani u utorak, 9.7.2019. godine sa početkom u 12 časova. Prijave za polaganje popravnih kolokvijuma se predaju predmetnom asistentu pre kolokvijuma.

PRIKAŽI SVE