09
jul

OBAVEŠTENJE

Pozivaju se studenti Visoke tehničke škole u Nišu da dođu na radionicu „Veština komunikacije“ koja će biti organizovana u četvrtak 12. jula 2018. god. u 11 časova u prostoriji 207 u organizaciji Studentskog kulturnog centra.

09
jul

OBAVEŠTENJE – PRIJAVA ISPITA

Prijava ispita za 5. ispitni rok je od 12. do 13. jula 2018. godine. Ispitne prijave se predaju odseku za nastavu i studentska pitanja (kancelarija 109).

06
jul

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskog programa Industrijsko inženjerstvo da će pripremna nastava za polaganje završnog ispita iz predmeta Tehničko crtanje biti održana u utorak, 10.7.2018. godine, sa početkom od 14 časova u laboratoriji 211.

06
jul

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti master strukovnog  programa Upravljanje otpadom da će popravni kolokvijumi iz predmeta Eko dizajn biti održani u utorak, 10.7.2018. godine, sa početkom od 12 časova u prostoriji broj 7. U navedenom terminu studenti mogu polagati samo jedan kolokvijum i u obavezi su da prijavu za dopunu ispita donesu predmetnom asistentu. Studenti koji nisu položili oba kolokvijum dužni su da se što pre jave predmetnom nastavniku.

05
jul

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godiine studijskog programa Drumski saobraćaj da će popravni kolokvijum iz predmeta Tehničko crtanje biti održan u ponedeljak, 09.07. 2018. godine, od 9 časova.

01
jul

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskih programa Industrijsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine da će popravni 1. kolokvijum iz predmeta Tehničko crtanje biti održan u utorak, 3.7.2018. godine, od 15 časova u prostoriji 106.

30
jun

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti master strukovnog programa Multimedijalne komunikacione tehnologije da će odbrana dnevnika Stručne prakse 1 i 2  biti održana  u ponedeljak, 09.07.2018. godine, od 9 časova.

NAPOMENE:

  1. Studenti treba prijave da dostave studentskoj službi.
  2. Samo studenti koji su dobili uput za Stručnu praksu 1 i 2 mogu pristupiti odbrani.
  3. Dnevnik stručne prakse treba da bude overen i potpisan od strane mentora stručne prakse.
  4. Studenti koji se ne pojave na odbrani smatraće se da su odustali od odbrane.

Koordinator stručne prakse, Prof. dr Zoran Veličković, dipl. inž. el.

25
jun

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti Master strukovnih studija, studijskog programa Multimedijalne komunikacione tehnologije da ispiti iz predmeta Programski alati za razvoj softvera i Projektovanje informacionih sistema neće biti održani u predviđenom terminu 02.07.2018., već 10.07.2018. godine.
18
jun

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 3. godine studijskog programa Savremene računarske tehnologije i Komunikacione tehnologije da će upis ocena iz predmeta Softversko inženjerstvo biti održan u sredu, 20.06.2018. godine, sa početkom od 13:15 časova.

18
jun

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 2. godine studijskog programa Savremene računarske tehnologije i Komunikacione tehnologije da će upis ocena iz predmeta Projektovanje pomoću računara biti održan u sredu, 20.06.2018. godine, sa početkom od 13 časova.

PRIKAŽI SVE