24
sep

Jedinstvena rang lista za upis u II i III godinu školske 2018/2019. godine

18
sep

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu, treću godinu i obnovi godine na osnovnim studijama školske 2018/2019. godine

Jedinstvena rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 24. septembra 2018. godine.
Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se 2
5. septembra 2018. godine do 13 časova.
Konačna rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 2
6. septembra 2018. godine.
Upis studenata u drugu
, treću godinu studija i obnovi godine na osnovnim studijama

šk. 2018/2019. god. vršiće se 26, 27. i 28. septembra 2018. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– SEMESTRALNU UPLATU 750,00 dinara za budžetske studente NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;

– SEMESTRALNU UPLATU 950,00 dinara za studente koji se sami finansiraju NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;
– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE, BROJ 840-1758666-57, POZIV NA BROJ:
  BROJ INDEKSA (na primer SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u biblioteci Škole);
– Anketa o izbornim predmetima (popunjava se online od 26.09.2018. god. prema
 uputstvu). ;
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA PODIŽE SE
  U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE VTŠ NIŠ. Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
          – od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
          – od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
          – od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
          – od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
          – od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
          – preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

18
sep

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu godinu i obnovi godine na master studijama školske 2018/2019. godine

Upis studenata u drugu godinu i obnova godine na master studijama šk. 2018/2019. god. vršiće se 26, 27. i 28. septembra 2018. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– SEMESTRALNU UPLATU 950,00 dinara NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;
– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE, BROJ 840-1758666-57, POZIV NA BROJ:
  BROJ INDEKSA (na primer SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u biblioteci Škole);
– Anketa o izbornim predmetima (popunjava se
online od 26.09.2018. god. prema uputstvu).;
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA PODIŽE SE
  U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE VTŠ NIŠ. Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
          – od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
          – od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
          – od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
          – od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
          – od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
          – preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

12
sep

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskog programa Industrijsko inženjerstvo da će pripremna nastava za polaganje završnog ispita iz predmeta Tehničko crtanje biti održana u petak, 14.09.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

08
sep

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 3. godine studijskog programa Industrijsko inženjerstvo da će usmeni deo ispita iz predmeta CNC sistemi biti u utorak, 11.09.2018. godine, sa početkom u 11 časova.

08
sep

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskih programa Industrijsko inženjerstvoZaštita životne sredine i Drumski saobraćaj da će upis ocena iz predmeta Tehničko crtanje biti u utorak, 11.09.2018. godine, sa početkom u 11 časova.

07
sep

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine master strukovnog programa Multimedijalne komunikacione tehnologije da se ispit iz predmeta Distribuirani sistemi odlaže 10.09.2018. godine za 12.09.2018. godine od 12 časova.

07
sep

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 3. godine studijskog programa Savremene računarske tehnologije da se ispit iz predmeta Mrežni servisi odlaže 10.09.2018. godine za 12.09.2018. godine od 12 časova.

31
avg

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 2. godine studijskog programa Industrijsko inženjerstvo da je poslednji termin za polaganje drugog popravnog kolokvijuma iz predmeta Otpornost materijala u školskoj 2017/18. godini, u sredu 5.9.2018. godine u 15 časova. Studenti koji žele da polažu popravni kolokvijum, kao i oni koji treba da polažu dopunu drugog kolokvijuma, obavezni su da se jave predmetnom asistentu.

29
avg

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskih programa Industrijsko inženjerstvo, Zaštita životne sredine i Drumski saobraćaj  da dopunu za ispit iz predmeta Matematika 2  mogu polagati  u utorak, 04.09.2018. godine, sa početkom od 12 časova. Studenti su dužni da prijavu za dopunu predaju studentskoj službi najkasnije do 03.09.2018. godine.

PRIKAŽI SVE