10
jul

OBAVEŠTENJE

Upis ocena iz predmeta Standardizacija i kontrola kvaliteta i Standardizacija i kvalitet  na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo obaviće se u četvrtak 11.07.2019. (cetvrtak) od 10 časova.

05
jul

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine master strukovnih studija, studijskog programa Upravljanje otpadom, da će odbrana vežbi iz predmeta Senzorski sistemi biti održana u ponedeljak, 8.7.2019. godine sa početkom u 12 časova.

05
jul

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine master strukovnih studija, studijskog programa Upravljanje otpadom, da će popravni kolokvijumi iz predmeta Eko dizajn biti održani u utorak, 9.7.2019. godine sa početkom u 12 časova. Prijave za polaganje popravnih kolokvijuma se predaju predmetnom asistentu pre kolokvijuma.

05
jul

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 2. i 3. godine osnovnih strukovnih studija, studijskog programa Industrijsko inženjerstvo, da će popravni kolokvijumi iz predmeta Računarska grafika i CNC sistemi biti održani u utorak, 9.7.2019. godine sa početkom u 12 časova. Prijave za polaganje popravnih kolokvijuma se predaju predmetnom asistentu pre kolokvijuma.

04
jul

OBAVEŠTENJE

Ispiti iz predmeta Standardizacija i kontrola kvaliteta i Standardizacija i kvalitet na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo u 4. ispitnom roku biće održan u utorak 9. jula 2019. god. sa početkom u 13 časova.

02
jul

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti Specijalističkih strukovnih studija i Master strukovnih studija, studijskog programa Multimedijalne komunikacione tehnologije da ispiti iz predmeta Programski alati za razvoj aplikacija i Projektovanje informacionih sistema neće biti održani u predviđenom terminu, veću četvrtak 11.07.2019. godine u 12 časova.

02
jul

OBAVEŠTENJE

Popravni kolokvijumi iz predmeta Tehničko crtanje  na studijskim programima Industrijsko inženjerstvo, Drumski saobraćaj i Zaštita životne sredine, biće održani u petak 5. jula 2019. god. sa početkom u 12:00 časova. Na taj način će studenti koji polože kolokvijume moći da u 4. ispitnom roku da polažu ispit, uz prethodno prijavljivanje.

02
jul

LEONI LETNJA STUDENTSKA PRAKSA 2019

01
jul

OBAVEŠTENJE

Ispiti iz predmeta Direktive i standardi u zaštiti životne sredine, Reciklabilni materijali i Tehnologije prerade otpada na studijskom programu Upravljanje otpadom u 4. ispitnom roku biće održani u petak 12. jula 2019. god. sa početkom u 10 časova.

24
jun

OBAVEŠTENJE

Na zahtev studenata MKT-a dodat je još jedan rok za odbranu  

ODBRANA DNEVNIKA STRUČNE PRAKSE 1 i 2 NA STUDIJSKOM PROGRAMU MULTIMEDIJALNE-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE BIĆE ODRŽANA U ČETVRTAK 11.07.2019. u 12.00

NAPOMENE:

  1. Studenti treba prijave da dostave studentskoj službi.
  2. Samo strudenti koji su dobili uput za Stručnu praksu 1|2 mogu pristupiti odbrani.
  3. Dnevnik stručne prakse treba da bude overen i potpisan od strane mentora stručne prakse.
  4. Studenti koji se ne pojave na odbrani smatraće se da su odustali od odbrane.

PRIKAŽI SVE