VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ UČESTVUJE U NOVOM MEĐUNARODNOM PROJEKTU U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

U okviru poziva za Projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju koji je objavljen 2017. godine u programu Erazmus+, odobreno je 12 projekata u kojima učestvuju visokoškolske ustanove iz Srbije.

Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš u novom ciklusu učestvuje u projektu pod nazivom: „Unapređenje bezbednosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana kroz inoviranje kurikuluma i razvoj dodiplomskih i master studija“.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU:

Naziv projekta: Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)
Oznaka projekta: 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP
Koordinator: Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovo* Rezolucija UN
Trajanje: 2018 – 2021

AKTIVNOSTI VTŠ U OKVIRU PROJEKTA