ŠTA IZUČAVA?

Studenti se upoznaju sa uvodnim principima zaštite životne sredine, održivog razvoja, alternativnim izvorima energije, metodama merenja i kontrole zagađenja, upravljanjem životnim resursima, energetskom efikasnšću, eko standardima i tehničkim propisima, upravljanjem otpadom, komunalnom izgradnjom, prostornim planiranjem, projektovanjem infrastrukture.
Ovaj studijski program obrazuje studente za uspešno bavljenje tehnologijama u zaštiti životne sredine i prostornog planiranja, održivog razvoja, primenjivanja zakona i propisa, a sve u skladu sa svetskim, privrednim i društvenim razvojem, kao i sa principima zaštite životne sredine.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

  • da prikupljaju, analiziraju i sistematizuju teoretske i praktične probleme iz oblasti zaštite životne sredine i da predvide rešenja i posledice pri rešavanju tih problema,
  • da primenjuju zakone i propise, u skladu sa svetskim, privrednim i društvenim razvojem, kao i sa principima zaštite životne sredine,
  • da vladaju osnovnim disciplinama u oblasti prostornog planiranja, kao i zaštite životne sredine i savremenim informacionim tehnologijama,
  • da projektuju pojedine faze u okviru izrade idejnog i glavnog projekta u oblasti prostornog planiranja.

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer zaštite životne sredine.