Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

 

Студијски програм:

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

(Акредитован 2010. године)


Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета
Семестар
Број
часова
ЕСПБ
ПРВА  ГОДИНА
  1.

МАЈ 6.01

 Математика 1

I

30+30

6

  2. УПЗ 6.09  Уводни принципи заштите животне средине

I

30+30

7

  3.

ФИЗ 6.03

 Физика

I

30+30

6

  4.

СОР 6.04

 Социологија рада

I

30+00

3

  5.

ТЕМ 6.05

 Технички материјали

I

45+30

7

  6.

МАД 6.06

 Математика 2

II

30+30

6

  7.

ТЕЈ  6.07

 Технички енглески језик

II

30+30

4

  8.

ИНИ 6.08

 Инжењерска информатика

II

30+30

6

  9.

ОМЕ 6.02

 Основи механике

II

30+45

8

10.

ТЦН 6.10

 Техничко цртање

II

30+45

7

Укупно ЕСПБ  60
ДРУГА  ГОДИНА
11.

ОРА 6.12

 Одрживи развој

III

30+30

6

12. ТЕМ 6.14  Термоенергетика

III

30+45

6

13.

ЕЛЕ 6.10

 Електротехника са електроником

III

30+30

5

14.

ГЖС 6.19

 Градитељство и животна средина

III

30+30

6

15. КЗМ 6.24  *Корозија и заштита материјала

III

30+30

6

16.

СИА 6.15

 *Статистика и анализа

III

30+30

6

17.

БПО 6.16

 *Базе података

III

30+30

6

18.

АИЕ 6.13

 Алтернативни извори енергије

IV

30+30

6

19.

БИВ 6.11

 Бука и вибрације у радној и животној средини

IV

30+45

6

20.

УЖР 6.18

 Управљање животним ресурсима

IV

30+00

3

21.

ТРИ 6.20

 Теорија ризика

IV

30+30

5

22.

ЕИО 6.21

 Енергија и околина

IV

30+45

6

23. МКЗ 6.17  *Мерење и контрола загађења

IV

30+30

6

24.

КИЗ 6.22

 *Безбедност и здравље на раду

IV

30+00

3

25.

ПОК 6.23

 *Пословне комуникације

IV

30+00

3

   Укупно ЕСПБ  86
ТРЕЋА  ГОДИНА
26.

ЕЕЗ 6.26

 Енергетска ефикасност и заштита животне средине

V 30+30 8
27.

ППЛ 6.25

 Просторно планирање

V 45+45 8
28.

РТЕ 6.27

 *Рециклажне технологије

V 30+45 8
29.

ЕСП 6.29

 *Еко стандарди и технички прописи V 30+30 8
30.

ОДИ 6.30

 Обновљиви дисперзни извори напајања

VI 30+45 8
31.

УОТ 6.31

 *Управљање отпадом

VI 30+45 8
32.

МЕК 6.28

 *Менаџмент кадрова

VI 30+00 5
33.

ГЕП 6.32

 *Геометрија еко-просторне визуелизације

VI 30+30 7
34.

ПИН 6.33

 *Пројектовање инфраструктуре

VI 30+45 8
35.
СПР 6.34
 Стручна пракса VI 00+45 5
36.
ЗАР 6.35
 Завршни  рад VI 00+90 10
    Укупно ЕСПБ  83

 

Напомена:
- изборни предмети су означени звездицом (студент бира потребан број изборних предмета да би остварио најмање  60 ЕСПБ по години студија);
- за предмет стручна пракса студент бира један од предмета из групе стручно-апликативних предмета;
- завршни рад се ради по правилу из групе
стручно-апликативниох предмета.

 


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш