Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

 

Студијски програм:

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

(Акредитован 2015. године)

 

Р.
бр.

Шиф.

Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне
наставе

ЕСПБ

ПРЕ

ВЕЖ

ДОН

 

ПРВА ГОДИНА

1.

МАЈ 6.01  Математика 1

I

2 2 0 6

2.

УПЗ 6.02  Уводни принципи заштите животне средине

I

3 2 0 7

3.

ИНИ 6.08  Инжењерска информатика

I

2 1 0 6

4.

СОР 6.04  Социологија рада

I

2 0 0 3

5.

ТЕМ 6.05  Технички  материјали

I

3 2 0 7

6.

МАД 6.06  Математика 2

II

2 2 0 6

7.

ТЕЈ 6.07  Технички енглески језик

II

2 2 0 4

8.

ФИЗ 6.03  Физика

II

2 2 0 6

9.

ТМЕ 6.09  Техничка механика

II

3 2 0 8

10.

ТЦН 6.10  Техничко цртање

II

2 3 0 7

 

ДРУГА ГОДИНА

11.

ОРА 6.12  Одрживи развој III 2 2 0 5

12.

ЕТП 6.11  Еко стандарди и технички прописи III 2 0 0 4

13.

МКП 6.13  Мерење и контрола параметара животне средине III 2 2 0 5

14.

ТЕР 6.15  Термоенергетика III 2 2 0 6

15.

ЕЛЕ 6.14  Електротехника са електроником III 2 2 0 5

16.

КЗМ 6.26  *Корозија и заштита материјала III 2 2 0 6

17.

МИК 6.27  *Мерење и контрола параметара радне средине III 2 2 0 6

18.

АИЕ 6.18  Алтернативни извори енергије IV 2 2 0 6

19.

ЕЕФ 6.16  Енергетска ефикасност IV 2 2 0 6
20. СИА 6.17  Статистика и анализа IV 2 2 0 5

21.

ЕИО 6.19  Енергија и околина IV 2 3 0 6

22.

УЖР 6.32  *Управљање животним ресурсима IV 2 0 0 3

23.

МЕК 6.29  *Менаџмент кадрова IV 2 0 0 3

24.

ПОК 6.31  *Пословне комуникације IV 2 0 0 3

25.

БЗР 6.30  *Безбедност и здравље на раду IV 2 0 0 3

 

ТРЕЋА ГОДИНА

26. ГЖС 6.21  Градитељство и животна средина V 2 2 0 5
27. ПУТ 6.22  Процена утицаја на животну средину V 2 2 0 4

28.

УПО 6.20  Управљање отпадом V 2 2 0 5

29.

ИЕК 6.33  *Индустријска екологија V 2 2 0 6

30.

ЕКИ 6.34  *Еколошко инжењерство V 2 2 0 6

31.

ЕКД 6.35  *Еко дизајн V 2 2 0 6
32. ИНС 6.36  *Информациони системи V 2 2 0 6
33. ОМС 6.23  Системи заштите животне средине VI 3 2 0 6
34. РЕТ 6.39  Рециклажне технологије VI 2 3 0 6
35. БИВ 6.37  *Бука и вибрације у радној и животној средини VI 2 3 0 6
36. ТЕР 6.38  *Теорија ризика VI 2 3 0 6
37. ОДИ 6.40  *Обновљиви дисперзни извори напајања VI 2 3 0 6
38.    Стручна пракса VI       3
39.    Завршни рад VI       7

 

      Напомена: * означава изборни предмет

 

 


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш