15
јул

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.


Упис примљених кандидата је у петак 16. јула од 8 до 14 часова у студентској служби (просторија 109).

Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:

– оверену фотокопију дипломе и додатак дипломи или уверења о дипломирању,
– извод из матичне књиге рођених,
– две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
– семестралну уплату у износу од 5.000,00 динара,
– уплатницу за I рату школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02.

14
јул

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ – ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.


 Упис примљених кандидата је у четвртак 15. јула од 8 до 14 часова у студентској служби (просторија 109).

– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија,
– за студенте који се сами финансирају доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02 (укупан износ школарине је 55.000 динара која може да се плати у 10 рата).

13
јул

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА У ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ – ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Приговор на број бодова на пријемном испиту кандидат може поднети до среде 14. јула 2021. године до 11:30 часова. Приговори на јединствену ранг листу подносе се на формулару који се добија у студентској служби (просторија 109). Преглед радова је у среду 14. јула 2021. год. у 12 часова уз лично присуство кандидата.

Упис примљених кандидата је у четвртак 15. јула од 8 до 14 часова у студентској служби (просторија 109).

– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија,
за студенте који се сами финансирају доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02 (укупан износ школарине је 55.000 динара која може да се плати у 10 рата).

10
јул

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УПИС У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

У складу са условима Конкурса за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2021/2022. години, објављеним на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш, организује ДОДАТНИ ТЕРМИН за попуну слободних места за студијске програме:

  • Индустријско инжењерство – 15 за самофинансирање;
  • Комуникационе технологије –  6 за буџет и 22 за самофинансирање;
  • Грађевинско инжењерство – 16 за буџет и 25 за самофинансирање;
  • Заштита животне средине – 10 забуџет и 30 за самофинансирање.

Пријављивање кандидата је до понедељка 12. јула 2021. године онлајн на адреси: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava, и у студентској служби (канцеларија 109 – 1. спрат).

Пријемни испит ће бити одржан у уторак 13. јула 2021. год. у 10 часова.

Кандидат који конкурише за упис полажу, према програму из средње школе, пријемни испит из предмета Математика.
Уколико је кандидат положио пријемни испит из математике на некој другој акредитованој високошколској установи, може конкурисати за упис без полагања пријемног испита. Потребно је да кандидат достави потврду о положеном пријемном испиту и броју остварених поена.

07
јул

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 1. УПИСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.


ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ

Упис примљених кандидата на буџет ће бити 08.07. и 09.07.2021. од 8 до 14 сати.

Потребно за упис:
– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестрална уплата на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија број  840-2111666-06, позив на број 02 у износу од 5.000,00 динара

Упис примљених кандидата који сами плаћају школарину ће бити 10.07.2021. од 8 до 13 сати.

Потребно за упис:
– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија,
–  доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02 (укупан износ школарине је 55.000 динара која може да се плати у 10 рата).

01
јул

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Приговор на број бодова на пријемном испиту кандидат може поднети до понедељка 5. јула 2021. године до 11:30 часова. Приговори на јединствену ранг листу подносе се на формулару који се добија у студентској служби (просторија 109). Преглед радова је у понедељак 5. јула 2021. год. у 12 часова уз лично присуство кандидата.

01
јул

ОБАВЕШТЕЊЕ

за оверу летњег семестра и пријаву испита на мастер студијама у школској 2020/2021. години

Овера летњег семестра и  пријава испита на мастер струковним студија на студијском програму Производно-информационе технологије вршиће се онлајн у периоду од 5. до 9 јула 2021. године.
Овера семестра и пријаву испита се обавља преко портала СТУДИС на линку: https://studistest.akademijanis.edu.rs/prijava (Упуство за коришћење портала). За пријаву на портал се користи мејл адреса коју сте добили за праћење наставе на Teams-u (Упутство за коришћење мејл адресе)
За оверу семестра потребно је попунити анкету (попуњава се онлајн – http://anketa.vtsnis.edu.rs/). Приликом избора кода водите рачуна да изаберете ваш студијски програм и семестар који сте одслушали. Упутство за приступ анкети.

Напомена:
– Семестрална уплата приликом овере семестра се не плаћа;
– Доспеле рате школарине се могу видети на порталу СТУДИС;
– Да би сте пријавили испит морате да раније уплатите и да приложите  уплатницу на порталу а након 24h пријавите испит;
– Студенти који немају отворен школски налог (студенти који немају налог за Office 365/Teams) потребно је да на мејл online@akademijanis.edu.rs пошаљу име, презиме и број индекса;
– Шифра која се користи за Office 365/Teams није иста за портал СТУДИС већ мора да се креира нова;
– Уколико се овера семестра не изврши у предвиђеном року, студент може оверити семестар после рока уз административну таксу од 3.000,00 динара.

 

30
јун

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис нa Мастер струковне студије у школској 2021/2022. години, на Одсеку Ниш вршиће се онлајн на адреси (линк је активан): https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava  (УПУТСТВО за онлајн пријаву) и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату).

Термини за пријављивање су од 5. до 7. јула 2021. год. у периоду од 8 до 14 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

  1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену високог струковног образовања, а оригинал на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
  2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.
  3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динарана жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: 840-2111666-06, позив
    на број 02.

Сви кандидати заинтересовани за упис на 2. годину на студијским програмима Информационе технологије и системи и Друмски саобраћај и транспорт који су завршили специјалистичке студије подносе исту документацију као студенти за упис у 1. годину и прилажу диплому и додатак дипломи са основних студија и полажу пријемни испит.

ПРИКАЖИ СВЕ

ПАРТНЕРИ