12 РАЗЛОГА ЗAШТO УПИСAТИ СМEР ИНДУСТРИJСКO ИНЖEЊEРСТВO

 

 1. Зато што смо акредитована државна високошколска институција;
 2. Зато што је иза нас више од четири деценије дуге и успешне традиције и што предњачимо у развоју друштва;
 3. Зато што je наш студијски програм и стечена диплома Струковног инжењера индустријског инжењерства препозната на тржишту рада и гарантује запошљење у струци;
 4. Зато што Вам је током студија обезбеђена професионална (а негде и плаћена) стручна пракса, могућност стипендирања и примена стечених знања у реалним производним процесима;
 5. Зато што након завршетка основних студија имате могућност наставка образовања на нашим мастер струковним студијама (300 ЕСПБ);
 6. Зато што се у току студија студент може ослањати на стручне професоре, посвећене свом позиву;
 7. Зато што пратимо трендове Индустрије 4.0;
 8. Зато што су студетнима смера Индустријско инжењерство на располагању три најсавременије лабораторије и друга опрема;
 9. Зато што имамо успешну међународну сарадњу која Вам омогућава студијске боравке и размену на Универзитетима из Европске Уније и региона;
 10. Зато што Вас учимо да професионални живот није само професија већ и живот;
 11. Зато што, током студија, имате могућност да научите нове језике (немачки, руски..), да се усавршавате, стекнете специфична знања, потребне лиценце (.);
 12. Зато што у оквиру студентског парламента, можете да се организујете, дружите, учествујете у спортским такмичењима која се одржавају у оквиру „Сусрета високих школа струковних студија“.