KONAČNA RANG LISTA – MASTER STRUKOVNE STUDIJE


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.


Upis primljenih kandidata je u petak 16. jula od 8 do 14 časova u studentskoj službi (prostorija 109).

Kandidati koji steknu pravo na upis, za upis podnose:

– overenu fotokopiju diplome i dodatak diplomi ili uverenja o diplomiranju,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
– semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara,
– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.