Obaveštavaju se studenti 1. godine master strukovnog programa Multimedijalne komunikacione tehnologije da u petak, 18. 05. 2018. godine,  neće imati nastavu iz predmeta Distribuirani sistemi. Termini za nadoknadu biće u kolokvijumskoj nedelji u sklopu pripreme za ispit.