OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine master strukovnog programa Upravljanje otpadom da će ispit iz predmeta Ekodizajn biti održan 21. 06.2018. godine, sa početkom u 16:00 časova.