OBAVEŠTENJE

Na zahtev studenata MKT-a dodat je još jedan rok za odbranu  

ODBRANA DNEVNIKA STRUČNE PRAKSE 1 i 2 NA STUDIJSKOM PROGRAMU MULTIMEDIJALNE-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE BIĆE ODRŽANA U ČETVRTAK 11.07.2019. u 12.00

NAPOMENE:

  1. Studenti treba prijave da dostave studentskoj službi.
  2. Samo strudenti koji su dobili uput za Stručnu praksu 1|2 mogu pristupiti odbrani.
  3. Dnevnik stručne prakse treba da bude overen i potpisan od strane mentora stručne prakse.
  4. Studenti koji se ne pojave na odbrani smatraće se da su odustali od odbrane.