OBAVEŠTENJE


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM PRODUŽENOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2019/2020. GOD.

Upis primljenih kandidata na budžet će biti 19.07.2019 od 8 do 12 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva 4 svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Škole broj 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041 u iznosu od 3.500,00 dinara