Poštovane kolege i studenti,

U skladu sa aktuelnom pandemijom virusa Covid-19, a u cilju preventive svih studenata i zaposlenih na Odseku Niš, molim da nas obavestite o eventualno zaraženom studentu ili zaposlenom radniku Odseka na mail: info@vtsnis.edu.rs ili putem telefona prof. Milici Cvetković 069610264.