15
jul

KONAČNA RANG LISTA – MASTER STRUKOVNE STUDIJE


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.


Upis primljenih kandidata je u petak 16. jula od 8 do 14 časova u studentskoj službi (prostorija 109).

Kandidati koji steknu pravo na upis, za upis podnose:

– overenu fotokopiju diplome i dodatak diplomi ili uverenja o diplomiranju,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
– semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara,
– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.

14
jul

KONAČNA RANG LISTA U PRODUŽENOM UPISNOM ROKU – OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM PRODUŽENOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.


 Upis primljenih kandidata je u četvrtak 15. jula od 8 do 14 časova u studentskoj službi (prostorija 109).

– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija,
– za studente koji se sami finansiraju dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02 (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara koja može da se plati u 10 rata).

13
jul

JEDINSTVENA RANG LISTA U PRODUŽENOM UPISNOM ROKU – OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE


JEDINSTVENA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM PRODUŽENOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.

 O B A V E Š T E NJ E

Prigovor na broj bodova na prijemnom ispitu kandidat može podneti do srede 14. jula 2021. godine do 11:30 časova. Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109). Pregled radova je u sredu 14. jula 2021. god. u 12 časova uz lično prisustvo kandidata.

Upis primljenih kandidata je u četvrtak 15. jula od 8 do 14 časova u studentskoj službi (prostorija 109).

– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija,
za studente koji se sami finansiraju dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02 (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara koja može da se plati u 10 rata).

10
jul

OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U PRVOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2021/2022. godini, objavljenim na sajtu Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš, organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za studijske programe:

  • Industrijsko inženjerstvo – 15 za samofinansiranje;
  • Komunikacione tehnologije –  6 za budžet i 22 za samofinansiranje;
  • Građevinsko inženjerstvo – 16 za budžet i 25 za samofinansiranje;
  • Zaštita životne sredine – 10 zabudžet i 30 za samofinansiranje.

Prijavljivanje kandidata je do ponedeljka 12. jula 2021. godine onlajn na adresi: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava, i u studentskoj službi (kancelarija 109 – 1. sprat).

Prijemni ispit će biti održan u utorak 13. jula 2021. god. u 10 časova.

Kandidat koji konkuriše za upis polažu, prema programu iz srednje škole, prijemni ispit iz predmeta Matematika.
Ukoliko je kandidat položio prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, može konkurisati za upis bez polaganja prijemnog ispita. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih poena.

07
jul

KONAČNA RANG LISTA U 1. UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.


INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
DRUMSKI SAOBRAĆAJ
KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
SAVREMENE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE
GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


OBAVEŠTENJE

Upis primljenih kandidata na budžet će biti 08.07. i 09.07.2021. od 8 do 14 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija broj  840-2111666-06, poziv na broj 02 u iznosu od 5.000,00 dinara

Upis primljenih kandidata koji sami plaćaju školarinu će biti 10.07.2021. od 8 do 13 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija,
–  dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02 (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara koja može da se plati u 10 rata).

01
jul

JEDINSTVENA RANG LISTA


JEDINSTVENA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.

 O B A V E Š T E NJ E

Prigovor na broj bodova na prijemnom ispitu kandidat može podneti do ponedeljka 5. jula 2021. godine do 11:30 časova. Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109). Pregled radova je u ponedeljak 5. jula 2021. god. u 12 časova uz lično prisustvo kandidata.

01
jul

OBAVEŠTENJE

za overu letnjeg semestra i prijavu ispita na master studijama u školskoj 2020/2021. godini

Overa letnjeg semestra i  prijava ispita na master strukovnim studija na studijskom programu Proizvodno-informacione tehnologije vršiće se onlajn u periodu od 5. do 9 jula 2021. godine.
Overa semestra i prijavu ispita se obavlja preko portala STUDIS na linku: https://studistest.akademijanis.edu.rs/prijava (Upustvo za korišćenje portala). Za prijavu na portal se koristi mejl adresa koju ste dobili za praćenje nastave na Teams-u (Uputstvo za korišćenje mejl adrese)
Za overu semestra potrebno je popuniti anketu (popunjava se onlajn – http://anketa.vtsnis.edu.rs/). Prilikom izbora koda vodite računa da izaberete vaš studijski program i semestar koji ste odslušali. Uputstvo za pristup anketi.

Napomena:
– Semestralna uplata prilikom overe semestra se ne plaća;
– Dospele rate školarine se mogu videti na portalu STUDIS;
– Da bi ste prijavili ispit morate da ranije uplatite i da priložite  uplatnicu na portalu a nakon 24h prijavite ispit;
– Studenti koji nemaju otvoren školski nalog (studenti koji nemaju nalog za Office 365/Teams) potrebno je da na mejl online@akademijanis.edu.rs pošalju ime, prezime i broj indeksa;
– Šifra koja se koristi za Office 365/Teams nije ista za portal STUDIS već mora da se kreira nova;
– Ukoliko se overa semestra ne izvrši u predviđenom roku, student može overiti semestar posle roka uz administrativnu taksu od 3.000,00 dinara.

 

30
jun

PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA MASTER STRUKOVNE STUDIJE


Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Master strukovne studije u školskoj 2021/2022. godini, na Odseku Niš vršiće se onlajn na adresi (link je aktivan): https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava  (UPUTSTVO za onlajn prijavu) i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu).

Termini za prijavljivanje su od 5. do 7. jula 2021. god. u periodu od 8 do 14 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

  1. Fotokopiju diplome o stečenom I stepenu visokog strukovnog obrazovanja, a original na uvid, ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju.
  2. Fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima.
  3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinarana žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj: 840-2111666-06, poziv
    na broj 02.

Svi kandidati zainteresovani za upis na 2. godinu na studijskim programima Informacione tehnologije i sistemi i Drumski saobraćaj i transport koji su završili specijalističke studije podnose istu dokumentaciju kao studenti za upis u 1. godinu i prilažu diplomu i dodatak diplomi sa osnovnih studija i polažu prijemni ispit.

PRIKAŽI SVE

PARTNERI