Akta Akademije

Pravilnici

Pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu ATVSS (08.07.2020.)
Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima ATVSS (29.06.2020.)
Pravilnik o stimulaciji, dodacima na zaradu i prekovremenom radu (29.06.2020.)
Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju (29.06.2020.)
Pravilnik o realizaciji programa obrazovanja čitavog života (25.06.2020.)
Pravilnik o uslovima i postupku upisa studenta (25.06.2020.)
Pravilnik o stručnom i naučnom usavršavanju nastavnika i saradnika ATVSS (25.06.2020.)
Pravilnik o radu komisije za kvalitet i samovrednovanje ATVSS (25.06.2020.)
Pravilnik o specijalističkim strukovnim studijama (25.06.2020.)
Pravilnik o radu biblioteke (25.06.2020.)
Pravilnik o obezbeđenju kontroli i unapređenju kvaliteta ATVSS (25.06.2020.)
Pravilnik o samovrednovanju ATVSS  (25.06.2020.)
Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija nastave i pedagoškog rada nastavnika (25.06.2020.)
Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti ATVSS (25.06.2020.)
Pravilnik o izboru u zvanje i zasnivanju radnog odnosa nastavnog osoblja ATVSS (25.06.2020.)
Ocena o angažovanju u razvoju nastave i razvoju drugih delatnosti Akademije (.doc)
Ocena o rezultatima pedagoškog rada (.doc)
Pregled rezultata naučnog i stručnog rada (.doc) 
Pravilnik o radu nastavno istraživačkih laboratorija ATVSS (25.06.2020.)
Pravilnik o master strukovnim studijama prijavi pripremi i odbrani završnog master rada (25.06.2020.)
Pravilnik o kriterijumima i načinima za pružanje podrške studentima iz osetljivih društvenih grupa (25.06.2020.)
Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju (16.06.2020.)
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (16.06.2020.)
Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova ATVSS (05.06.2020.)
Pravilnik o odmoru zaposlenih u ATVSS (01.06.2020.)
Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova ATVSS (03.03.2020.)
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata i prenošenju ESPB bodova (27.02.2020.)
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (25.02.2020.)
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova ATVSS – prečišćen tekst (22.01.2020.)
Pravilnik o umanjenju/oslobađanju od školarine za samofinansirajuće studente na ATVSS (15.11.2019.)
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih (16.10.2019.)
Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i troškova pružanja usluga (16.10.2019.)
Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda ostvarenih u ATVSS (16.10.2019.)
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata (18.09.2019.)
Strategija obezbeđenja kvaliteta (18.09.2019.)
Pravilnik o internom finansijskom upravljanju i kontroli (18.09.2019.)
Kodeks o akademskom integritetu (18.09.2019.)
Pravilnik o budžetskom računovodstvu (18.09.2019.)
Pravilnik o održavanju zgrade sedišta Akademije, zgrada i dvorišta odseka ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o raspodeli sredstava obezbeđenih za finansiranje rada studentskog parlamenta ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o bližem utvrđivanju postupaka javnih nabavki u ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih i studenata ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza ATVSS i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (18.09.2019.)
Pravilnik o procesu planiranja ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o poklonima zaposlenih u ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (18.09.2019.)
Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja na ATVSS (18.09.2019.)