др Даница Милошевић

Имејл: danica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 2011. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Друштвене науке и менаџмент

Магистрирала 2014. године на Филозофком факултету у Нишу, област англо-америчка књижевност и култура

Дипломирала 2004. године на Филозофском факултету у Нишу на департману за енглески језик и књижевност

 

Ужа научна област

Друштвене науке и менаџмент

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

|КОТ| Комуникационе технологије (основне студије)

|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне студије)

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Технички енглески језик (ИНИ / ДРС / ГРИ / ЗЖС)

Технички енглески језик 1 (КОТ /СРТ)

Технички енглески језик 2 (КОТ /СРТ)

 

Репрезентативне референце

Даница Милошевић, Electronic Learning of Business English, Romanian Journal of English Studies, vol.11, issue1, De Gruyter Open, 2014, -279. DOI 10.2478/rjes-2014-0031
(http://www.degruyter.com/view/j/rjes.2014.11.issue-1/issue-files/rjes.2014.11.issue-1.xml) (М52)

Даница Милошевић, Breaking the Routine: A Possible New Technique in ESP Teaching, Journal of English for Specific and Academic Purposes, Универзитет у Нишу, Ниш, vol.2, no. 4, 2014, 727-731. UDC 811.111’276.6:33/ ISSN 2334-9182[COBISS.SR-ID 202381836

Даница Милошевић, From the Starting Point to Realization: Use of Moodle Application Software for Creating E-books for an ESP Course, Synergies of Language Learning proceedings, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Nis, 2015. IBSN: 978-86-6125-123-8 (M63)

Даница Милошевић/ Боривоје Милошевић/Милан Мијалковић, Grounds and Security Issues in Cloud Based E-learning of the English Language, UNITECH Proceedings, Technical University of Gabrovo, Gabrovo, 2013, volume IV 303- 308. ISSN 1313-230x (М63)

Даница Милошевић/ Боривоје Милошевић/Милан Мијалковић, Grounds and Security Issues in Cloud Based E-learning of the English Language, UNITECH Proceedings, Technical University of Gabrovo, Gabrovo, 2013, volume IV 303- 308. ISSN 1313-230x (М63)

Даница Милошевић/ Боривоје Милошевић, English for Specific Purposes on Cloud Platform, ICEST 2013, volume 2, Faculty of Technical Sciences, Bitola, 2013, 855-858. ISBN 978-9989-768-89-1 [COBISS.MK-ID 947 46890] (М14)

Даница Милошевић, Тhe Differences and Similarities Between the Audio-lingual Method and The Silent Way, Зборник радова Високе техничке школе струковних студија, Висока техничка школа струковних студија, Ниш, 2012, 74-76. УДК 821.111.09 Бонд, Е. / ISSN 0353-7919 (М24)

Даница Милошевић, Student Assessment in the Field of ESP, Зборник радова Високе техничке школе струковних студија,Висока техничка школа стуковних студија, Ниш, 2014, 75-77. ISBN 978-86-85391-22-4 [COBISS.SR-ID 212061708] (M63)

Боривоје Милошевић, Слободан Обрадовић, Даница Милошевић, Mашинско учење у образовању, INFOTEH, vol.13, Јахорина 2014, 964-968. ISBN 978-99955-763-3-3[COBISS.RS-ID 4247061] (М63)

Даница Милошевић, Possibilities of Female Discourse in Dystopian Context, Књижевна истраживања, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2015, 297-305. UDC 82-31.09-055.2:141.72, 82.0-055.2:144.72/ ISBN 978-86-7379-368-9 (M14)

Даница Милошевић, Класа и род у роману Чапљино око Урсуле Легвин, Липар,бр.52, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2013, 255-263. Претходно саопштење 821.111(73)-31.09/ ISSN 1450-8338 [COBISS.SR.ID 151188999] (М53)

Даница Милошевић, Sam Shepard and David Mamet on Parent-Child Communication, Језик, књижевост, комуникација: Књижевна истраживања, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2012, 242-249. UDC 821.111(73).09-2 Shepard S., 8221.111(73).09-2 Mamet D./ ISBN 978-86-7379-240-8 (М14)

Даница Милошевић, On Violence and Justice in Modern Culture, Теме: Часопис за друштвене науке, бр.2, Универзитет у Нишу, Ниш, 2010, 587-600. УДК 821.111.09 Бонд, Е. / ISSN 0353-7919 (М24)

Активности

Истраживачки интерес: Енглески језик за посебне намене, превођење, лекторисање, англо-америчка књижевност и култура

Пројекти: Секретар међународног Темпус пројекта ( ECBAC 517 200)- Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education, од новембра 2011. до октобра 2015.године.
– Истаживач на пројекту Усмено, обредно, књижевно (Canis lupus:измећу обредне маске и књижевне животиње) под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије од септембра месеца 2015.године, у организацији Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.

Обуке: Курс администрације на Универзитету у Генту у Белгији, јун 2012.

Лекторства: Лектор за енглески језик часописа Пешчаник (Часопис за историјографију, архивистику и хуманистичке науке)