др Душан Радосављевић

Имејл: dusan.radosavljevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација:

 

Академска каријера

Докторирао 2009.‐  и  даље  похађа  Докторске  студије  на  Саобраћајном  Факултету  Универзитета  у Бепграду

Дипломирао 2006.  диплпмирао  на  Саобраћајном  факултету  Универзитета  у  Београду,  тема  рада:
управљање светлосним сигналима уз помоћ програмског пакета Транзит 7Ф

Ужа научна област

Саобраћајни и транспортни системи

Безбедност друмског саобраћаја

Предмети на којима је наставник ангажован

Шпедиција (Основне струковне студије)

Саобраћајна психологија (Основне струковне студије)

Безбедност саобраћаја (Основне струковне студије)

Јавни градски саобраћај (Основне струковне студије)

Технологија друмског саобраћаја (Основне струковне студије)

Техника и контрола безбедности саобраћаја (Основне струковне студије)

Теорија и регулисање саобраћајних токова (Основне струковне студије)

Аутобазе и аутостанице (Основне струковне студије)

 


Истраживачки интерес

Теорија и регулисање саобраћајних токова

Технологија друмског саобраћаја и Јавни превоз путника

Паркирање и паркиралишта у градовима

Научни и стручни радови

Радосављевић Д, Реконструкција блокова на Врачару – урбанистичко решење, 12. Салон
урбанизма Заштита животне средине и урбани развој Ниш 2003, Зборник радова 10.08 ,2003;

Богићевић Д, Радосављевић Д, Одређивање ризика на путној мрежи Нишавског округа,
50 година организоване заштите на раду у србији Ниш 2010, Зборник радова 160‐166,март 2010;

Радосављевић Д, Радосављевић М, Анализа ефеката увођења режима временског ограничења трајања паркирања у централну зону града Ниша, ТЕС 2010 Суботица, Књига
апстракта Индикатори у саобраћајном инжењерству 181, мај 2010;

Богићевић Д, Радосављевић Д, Чергић Н, Практична примена резултата CRASH тестова за израчунавање брзине возила на основу вредности ударних сила, Саобраћајне незгоде Златибор 2010, Зборник радова 148‐156, мај 2010;

Богићевић Д, Радосављевић Д, Атанасковић С, Ковачевић М, Безбедност саобраћаја у локалној заједници – одређивање ризика у саобраћају на територији Топличког округа, Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја Прокупље 2010, Зборник радова 15‐28, мај 2010

Цветковић Б, Ристић М, Радосављевић Д, Безбедност рада и радне средине у складиштима, Процесинг 2010, Заваривање 2010, ИБР 2010 Тара 2010, Зборник резимеа радова 46, јун 2010

Реализовани пројекти

Студија  Јавног  градског превоза и Таксија у Нишу, Саобраћајни факултет Београд 2007,године

Пројекат  Норвешке  Владе  и  Саобраћајног  факултета  у  Београду:  Тrend Group‐Young
People II: Regional Development and Nis Airport, maj‐novembar 2004. godine

Објављени патенти, признања и награде

Награда  „ НИКОЛА ОКА“, најбољи студент на одсеку за Друмски саобраћај Саобраћајног факултета Београд у школској 2005/2006 години