Јован Мишић

Имејл: jovan.misic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Петак 11:00 - 12:00