Милан Протић

Имејл: milan.protic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 12:00 - 13:00, Среда 13:00 - 14:00