dr Milan Stanković

Imejl: milan.stankovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 106

Termin konsultacija:

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 2016. godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblast Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja.

Diplomirao 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

 

Uža naučna oblast

Saobraćajni i transportni sistemi

Bezbednost drumskog saobraćaja

 

Studijski programi

|DRS| Drumski saobraćaj (osnovne studije)

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Javni gradski prevoz (DRS – osnovne studije)

Teorija i regulisanje saobraćajnih tokova (DRS – osnovne studije)

Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja (DRS – osnovne studije)

Bezbednost saobraćaja (DRS – osnovne studije)

Mehanizacija pretovara (DRS – osnovne studije)

Tehničko crtanje (DRS – osnovne studije)

Reprezentativne reference

Stanković, M., Gladović, P., Perić, M., Bogićević, D., Popović, V., Radosavljević, D., „Prolonged Bus Waiting Time at a Bus Stop Caused by Passengers’ Entrance and Exit“, 1. International Conference „Transport for Today’s Society“, “St.Kliment Ohridski” University – Bitola, Faculty of Traffic and Transport Bitola, Bitolj, 2016. (M33)

Stanković, M., Mihajlović, N., Bogićević, D., Popović, V., ”Implementation of computer programs in solving practical situation in design of intersection and parking”, 13th International Symposium „Road Accidents Prevention 2016“, Novi Sad, 2016. (M33)

Stanković, M., Gladović, P., Fastikić, Ž., Vasiljević, M., ”Analiza javnog gradskog prevoza sa aspekta značajnog uticaja na uslove života u naselju“, Savetovanje sa međunarodnim učešćem na temu: Saobraćajne nezgode, osiguranje vozila, procena šteta, veštačenje, transport, zastupanje na sudu, obrazovanje, Zlatibor, 2016. (M63)

Stanković, M., Bogićević, D., Popović, V., Stojanović, N., Marinković, T., ”Značaj primene niskopodnih autobusa u sistemu JGPP-a sa aspekta bezbednosti korisnika”, Savetovanje sa međunarodnim učešćem na temu: Saobraćajne nezgode, osiguranje vozila, procena šteta, veštačenje, transport, zastupanje na sudu, obrazovanje, Zlatibor, 2016. (M63)

Stanković, M., Gladović, P., Bogićević, D., Mišić, J., „Effects of Public Transport on Greater Attractiveness of a Residential Area“, 5th International Conference „Towards a Humane City“, Novi Sad, 2015. (M33)

Stanković, M., Mihajlović, N., Gladović, P., Bogićević, D., „Uređenje parkiranja u funkciji unapređenja postojeće saobraćajne situacije u Kuršumliji“, XI Savetovanje TES 2015, Tehnike regulisanja saobraćaja, tema „Razvojni put saobraćajnog inženjerstva“, Saobraćajni fakultet u Beogradu, Sombor, 2015. (M33)

Stanković, M., Gladović, P., Bogićević, D., ”Značaj primene transportnog problema u funkciji izbora optimalnog rešenja”, XI Međunarodno Savjetovanje „Saobraćajni i ekološki problemi država u tranziciji s aspekta integracije u Evropsku Uniju“, Internacionalni Univerzitet Travnik, Vlašić – Travnik, 2015. (M33)

Stanković, M., Bogićević, D., Gladović, P., Stojanović, N., ”Poznavanje Pravila saobraćaja u funkciji obrazovanja studenata”, Savetovanje sa međunarodnim učešćem na temu: Saobraćajne nezgode, osiguranje vozila, procena šteta, veštačenje, transport, zastupanje na sudu, obrazovanje, Zlatibor, 2015. (M63)

Stanković, M., Mihajlović, N., Gladović, P., Bogićević, D., Pešić, P., “Analysis of Road Safety in the Vicinity of Elementary School „Miloje Zakic“ in Kursumlija from the Standpoint of Students and Teachers”, International Conference „Road Safety Strategic Management“, Budva, 2014. (M33)

Stanković, M., Bogićević, D., Gladović, P., Radosavljević, D., Stojanović, N., “Planned Activities to Increase Road Safety in the Municipality of Kursumlija”, 9th International Conference „Road Safety in Local Community“, Zaječar, 2014. (M33)

Stanković, M., Perić, M., Bogićević, D., Radosavljević, D., “Survey on the characteristics of trips made by students in Niš and Novi Sad”, 4th International Conference „Towards a Humane City“, Novi Sad, 2013. (M33)

 

Aktivnosti

Istraživački interes:Javni gradski prevoz putnika