Милош Косановић

Имејл: milos.kosanovic.ni@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

Ужа научна област

Рачунарске технологије

 

Студијски програми

Савремене рачунарске технологије

Комуникационе технологије

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Електронско пословање (Основне струковне студије)

Микрорачунарски системи (Основне струковне студије)

 

Образовање

2011. Добио звање дипломираног инжењера електротехнике на смеру рачунарска техника
и информатика. Назив дипломског рада: „Унапређење богатих Веб апликација употребом jQuery библиотека“

 

Радно искуство и пројекти

01.07.2010 – 31.12.2010 – Пракса у компанији „SAP AG“, Валдорф, Немачка

01.02.2010. – 01.06.2010 – Пракса у компанији институт НИРИ, Ниш, Србија

2008. Председник студентске организације „Удружење студената технике Европе – Бест, локална група Ниш“

2007. – Оснивач и члан управног одбора студентске организације „Удружење студената технике Европе – Бест, локална група Ниш“

2005 – 2011– Млађи сарадник у истраживачкој станици Петница на семинару за математику.

 

Истраживачки интерес

Географско информациони системи

Интернет и Веб технологије

. Data mining, Information extraction, artificial intelligence, business inteligence