Miloš Kosanović

Imejl: milos.kosanovic.ni@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija:

Uža naučna oblast

Računarske tehnologije

 

Studijski programi

Savremene računarske tehnologije

Komunikacione tehnologije

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Elektronsko poslovanje (Osnovne strukovne studije)

Mikroračunarski sistemi (Osnovne strukovne studije)

 

Obrazovanje

2011. Dobio zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike na smeru računarska tehnika
i informatika. Naziv diplomskog rada: „Unapređenje bogatih Veb aplikacija upotrebom jQuery biblioteka“

 

Radno iskustvo i projekti

01.07.2010 – 31.12.2010 – Praksa u kompaniji „SAP AG“, Valdorf, Nemačka

01.02.2010. – 01.06.2010 – Praksa u kompaniji institut NIRI, Niš, Srbija

2008. Predsednik studentske organizacije „Udruženje studenata tehnike Evrope – Best, lokalna grupa Niš“

2007. – Osnivač i član upravnog odbora studentske organizacije „Udruženje studenata tehnike Evrope – Best, lokalna grupa Niš“

2005 – 2011– Mlađi saradnik u istraživačkoj stanici Petnica na seminaru za matematiku.

 

Istraživački interes

Geografsko informacioni sistemi

Internet i Veb tehnologije

. Data mining, Information extraction, artificial intelligence, business inteligence