др Наташа Нешић

Имејл: natasa.nesic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација:

Ужа научна област

Комуникационе технологије са електроником

Рачунарске технологије

 

Студијски програми

Савремене рачунарске технологије

Комуникационе технологије

Индустријско инжењерство

‐ Заштита животне средине и просторно планирање

Друмски саобраћај

Грађевинско инжењерство

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Основи електротехнике 1 (Основне струковне студије)

Основи електротехнике 2 (Основне струковне студије)

Електротехника са електроником (Основне струковне студије)

Примена микроконтролера (Основне струковне студије)

Основи рачунарске технике(Основне струковне студије)

 

Образовање

Године 2010, уписала сам докторске студије на Електронском факултету Универзитета у
Нишу.

Године  2008,  дипломирала  сам  на  Електронском  факултету  у  Нишу,  са  дипломским радом на тему: IP телевизија

 

Истраживачки интерес

Наташа Богдановић, Вера Марковић, Дејан Благојевић, “LOW‐FREQUENCY RADIATION OF
TRANSFORMER STATION IN AN INDUSTRIAL ENVIRONMENT”, The 16th Conference of the
series Man and Working Environment, International Conference, Safety of Technical Systems
in Living and Working Environment, October 27‐28, 2011, Niš, Serbia, pp. 229‐232.

Наташа  Богдановић,  Јовица  Богдановић,  Александар  Спалевић, “COMPUTER simulation
in ACOUSTIC DESIGN of a THEATRE performance hall”, Innovation as a function of
engineering development, Conference Proceedings, The Faculty of Civil Engineering,
November 25‐26,2011, Niš, Serbia, pp. 31‐36.

Милић  Пејовић,  Момчило  Пејовић,  Никола  Нешић,  Наташа  Богдановић,  Зијад
Бајрамовић, “THE EVOLUTION OF TIME DELAY OF ELECTRICAL BREAKDOWN MEASUREMENT
SYSTEM’’, Application of innovative techniques in engineering, Thematic Proceedings, The
Faculty of Civil Engineering, November 25‐26, 2011, Niš, Serbia, pp. 145‐164.

Вера  Марковић,  Татјана  Цветковић,  Наташа  Богдановић, „ПРИМЕНА  УСЛУГЕ
ПРЕНОСИВОСТИ  БРОЈЕВА  У  МОБИЛНИМ  МРЕЖАМА”,  Зборник  радова  ISBN 978‐86‐
85391‐08‐8, COBISS.SR‐ID 184402956,  Висока  техничка  школа  струковних  студија,  Ниш,
мај 2011, стр. 9‐12.

Срђан  Јовковић,  Наташа  Богдановић, „ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКА  ЗРАЧЕЊА  БАЗНЕ  СТАНИЦЕ
МОБИЛНЕ  ТЕЛЕФОНИЈЕ”, TEMPUS 158781,  Безбедност  и  здравље  на  раду,  Књига  2,
Општи део‐ модул 1.0, јун, 2011, Висока техничка школа, Ниш, стр. 43‐52.

 

Реализовани пројекти

Радошевић  Небојша,  Јовица  Богдановић,  Наташа  Богдановић,  ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА  ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ  ПРЕДАЈНИКА  ТЕЛЕВИЗИЈЕ  K::CN,  на  локацији  Ниш,
СИСТЕЛ, август 2009.

Радошевић  Небојша,  Наташа  Богдановић,  Никола  Богдановић,  ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА  РАДИО  ПРЕДАЈНИКА  РАДИО  ПЕТИЦА,  на  локацији  Ниш,  СИСТЕЛ,  јун
2010.

Пронић Драган,  Јовица Богдановић, Наташа Богдановић, Никола Богдановић, Пројекат
техничке  документације  за  радио  предајник  Топ  радио  Варварин,  ПОГЛЕД
телекомуникације д.о.о, децембар 2009

Вера  Пронић  Драган,  Наташа  Богдановић,  Никола  Богдановић,  Главни  пројекат  радио
предајника  Антена  радио  на  локацији  Басаре‐Крушевац,  ПОГЛЕД  телекомуникације
д.о.о, јануар 2010

Пронић Драган, Натаšа Богдановић, Никола Богдановић, Главни пројекат Функcионални
радио систем у VHF опсегу „ŠEL TAXI” Niš, ПОГЛЕД телекомуникације д.о.о, април 2010.

Пронић  Драган,  Никола  Богдановић,  Наташа  Богдановић,  Јовица  Богдановић,  Главни
пројекат  Радио‐релејни систем EXENET, ПОГЛЕД телекомуникације д.о.о, јануар 2010.

Наташа  Богдановић,  Јовица  Богдановић,  Пројектовање  оркестарске  рупе  за  потребе
опере у  сали Народног  позоришта у Нишу‐  пројекат акустике, Форма Антика, Ниш, јун
2010.

Наташа Богдановић, Јовица Богдановић, Реконструкција Народног позоришта у Нишу –
пројекат ентеријера позоришне сале и акустике, Форма Антика, Ниш, јун‐октобар 2010.

Наташа  Богдановић,  Јовица  Богдановић,  Центар  за  културу  у  Параћину  ‐  пројекат
акустике конференцијске сале, Форма Антика, Ниш, септембар 2010.

Међународни Tемпус  IV  пројекat 158781 Occupational safety and health degree curricula
and life long learning (2009.‐2012.)