Немања Петровић

Имејл: nemanja.petrovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 2015. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Конструкције, материјализација и визуелизација у грађевинарству.

Докторске студије уписао 2014. године на Факултету заштите на раду, смер Заштита животне средине

Мастер студије завршио 2012. године на Грађевинско архитектонском факултету и Нишу, одсек Aрхитектура, смер Архитектонско-пројектантски

Основне струдије завршио 2010. године на Грађевинско-архитектонском Факултету у Нишу, одсек Архитектура

 

Ужа научна област

Конструкције, материјализација и визуелизација у грађевинарству

 

Студијски програми

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Нацртна геометрија (ГРИ)

Рачунарска техника (ГРИ)

Грађевинске конструкције (ГРИ)

Завршни радови и инсталације (ГРИ)

3Д моделовање (ГРИ)

Репрезентативне референце

Петровић, Н. „Геотермалне пумпе“, 37. Конференција Мајски скуп одржавалаца Србије, Нова концепција одржавања, Вршачка Бања, 2014. година, ИСБН 978-86-89087-12-3

Петровић, Н. „Самогрејне соларне земунице“, 37. Конференција Мајски скуп одржавалаца Србије, Нова концепција одржавања, Вршачка Бања, 2014. година, ИСБН 978-86-89087-12-3

Златковић, Д., Петровић Н. „Пасивне куће као основа одрживог грађења“, 37. Конференција Мајски скуп одржавалаца Србије, Нова концепција одржавања, Вршачка Бања, 2014. година, ИСБН 978-86-89087-12-3

Поповић, В., Богићевић, Д., Гладовић, П., Петровић, Н. „Значај и улога информационих технологија у друмском транспорту“, 5. Међународно саветовање „Савремени трендови у саобраћају, логистици и екологији у функцији одрживог развоја“, Травник-Влашић, 2014. година ИССН 2232-8807

Петровић, Н. „Предности зелених над конвенционалним равним крововима на примеру централне зоне Града Ниша“, Зборник радова ГНП 2016, Универзитет Црне Горе, Жабљак, 2016. ИСБН 978-86-82707-30-1

Петровић, Н., Николић, О., Николић, В., Лукић, П., „Утицај историјског наслеђа на формирање зеленог појаса у централној зони града“, Зборник радова Грађевинко-архитектонског факултета, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2015. ИССН 1452-2845

Николић, О., Николић, В., Марковић, Б., Петровић, Н., Лукић, П., „Франц (Фрања) Бартош – српски инжењер у 19. веку“, Зборник радова Грађевинко-архитектонског факултета, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2015. ИССН 1452-2845