Nemanja Petrović

Imejl: nemanja.petrovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija:

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 2015. godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblast Konstrukcije, materijalizacija i vizuelizacija u građevinarstvu.

Doktorske studije upisao 2014. godine na Fakultetu zaštite na radu, smer Zaštita životne sredine

Master studije završio 2012. godine na Građevinsko arhitektonskom fakultetu i Nišu, odsek Arhitektura, smer Arhitektonsko-projektantski

Osnovne strudije završio 2010. godine na Građevinsko-arhitektonskom Fakultetu u Nišu, odsek Arhitektura

 

Uža naučna oblast

Konstrukcije, materijalizacija i vizuelizacija u građevinarstvu

 

Studijski programi

|GRI| Građevinsko inženjerstvo (osnovne studije)

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Nacrtna geometrija (GRI)

Računarska tehnika (GRI)

Građevinske konstrukcije (GRI)

Završni radovi i instalacije (GRI)

3D modelovanje (GRI)

Reprezentativne reference

Petrović, N. „Geotermalne pumpe“, 37. Konferencija Majski skup održavalaca Srbije, Nova koncepcija održavanja, Vršačka Banja, 2014. godina, ISBN 978-86-89087-12-3

Petrović, N. „Samogrejne solarne zemunice“, 37. Konferencija Majski skup održavalaca Srbije, Nova koncepcija održavanja, Vršačka Banja, 2014. godina, ISBN 978-86-89087-12-3

Zlatković, D., Petrović N. „Pasivne kuće kao osnova održivog građenja“, 37. Konferencija Majski skup održavalaca Srbije, Nova koncepcija održavanja, Vršačka Banja, 2014. godina, ISBN 978-86-89087-12-3

Popović, V., Bogićević, D., Gladović, P., Petrović, N. „Značaj i uloga informacionih tehnologija u drumskom transportu“, 5. Međunarodno savetovanje „Savremeni trendovi u saobraćaju, logistici i ekologiji u funkciji održivog razvoja“, Travnik-Vlašić, 2014. godina ISSN 2232-8807

Petrović, N. „Prednosti zelenih nad konvencionalnim ravnim krovovima na primeru centralne zone Grada Niša“, Zbornik radova GNP 2016, Univerzitet Crne Gore, Žabljak, 2016. ISBN 978-86-82707-30-1

Petrović, N., Nikolić, O., Nikolić, V., Lukić, P., „Uticaj istorijskog nasleđa na formiranje zelenog pojasa u centralnoj zoni grada“, Zbornik radova Građevinko-arhitektonskog fakulteta, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš, 2015. ISSN 1452-2845

Nikolić, O., Nikolić, V., Marković, B., Petrović, N., Lukić, P., „Franc (Franja) Bartoš – srpski inženjer u 19. veku“, Zbornik radova Građevinko-arhitektonskog fakulteta, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš, 2015. ISSN 1452-2845