др Ненад Стојковић

Имејл: nenad.stojkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

 

Студијски програми

Грађевинско инжењерство

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Геодезија (Основне струковне студије)

Саобраћајнице (Основне струковне студије)

Механика тла и фундирање (Основне струковне студије)

Хидротехника 1 (Основне струковне студије)

Отпорност материјала (Основне струковне студије)

 

Образовање

2009. године дипломирао на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу. Назив
дипломског рада: Пројекат висећег моста преко реке Моравице.

 

Истраживачки интерес

Поузданост конструкција (Structural reliability)

Трајност конструкција (Durability of structures)

Висеће конструкције (Cable suspended structures)

 

Научни и стручни радови

С. Живковић, Н. Стојковић: Утицај дебљине чеоне плоче и пречника завртњева на M-Φ
карактеристике веза греда-стуб, Зборник радова Грађевинско-архитектонског
факултета бр. 24, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу ,
Ниш, 2009. год., стр.55-66

С. Живковић, Н. Стојковић: Проблем у одређивању ротационе крутости веза према EC
3, Зборник радова интернационалног научно-стручног скупа „Грађевинарство – наука и
пракса“, Грађевински факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица, 2010.год., стр.
1063-1068

Н. Стојковић, Д.Дренић, Е. Цурић, Н. Марковић: Одређивање угиба греде за укрућење
висећег моста према теорији другог реда, Зборник радова националног симпозијума
са међународним учешћем „ТЕИК“, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, Ниш,
2010. год., стр. А213-А218

Д.Дренић, Н. Стојковић, Е. Цурић, Н. Марковић: Неопходни алгоритам процеса
пројектовања висећих мостова типа ланчанице, Зборник радова националног
симпозијума са међународним учешћем „ТЕИК“, Грађевинско-архитектонски факултет у
Нишу, Ниш, 2010. год., стр. А219-А224

Д. Стојић, Н.Марковић, Н. Стојковић: Wood and sustainable development, 11.
интернационална мултидисциплинарна научна конференција – Scientific GeoConference
& EXPO – SGEM, Бугарска, 2011

Н. Стојковић, Н. Марковић, Ј. Карамарковић: Одређивање фреквенције осциловања
правоугаоних плоча Rayleigh-Ritz методом, Зборник радова 3. међународног
симпозијума студената докторских студија из области грађевинарства архитектуре и
заштите животне средине, Нови Сад, 2011.