dr Nenad Stojković

Imejl: nenad.stojkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Utorak 11:00 – 12:00

 

Studijski programi

Građevinsko inženjerstvo

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Geodezija (Osnovne strukovne studije)

Saobraćajnice (Osnovne strukovne studije)

Mehanika tla i fundiranje (Osnovne strukovne studije)

Hidrotehnika 1 (Osnovne strukovne studije)

Otpornost materijala (Osnovne strukovne studije)

 

Obrazovanje

2009. godine diplomirao na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu. Naziv
diplomskog rada: Projekat visećeg mosta preko reke Moravice.

 

Istraživački interes

Pouzdanost konstrukcija (Structural reliability)

Trajnost konstrukcija (Durability of structures)

Viseće konstrukcije (Cable suspended structures)

 

Naučni i stručni radovi

S. Živković, N. Stojković: Uticaj debljine čeone ploče i prečnika zavrtnjeva na M-Φ
karakteristike veza greda-stub, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog
fakulteta br. 24, Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu ,
Niš, 2009. god., str.55-66

S. Živković, N. Stojković: Problem u određivanju rotacione krutosti veza prema EC
3, Zbornik radova internacionalnog naučno-stručnog skupa „Građevinarstvo – nauka i
praksa“, Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, 2010.god., str.
1063-1068

N. Stojković, D.Drenić, E. Curić, N. Marković: Određivanje ugiba grede za ukrućenje
visećeg mosta prema teoriji drugog reda, Zbornik radova nacionalnog simpozijuma
sa međunarodnim učešćem „TEIK“, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, Niš,
2010. god., str. A213-A218

D.Drenić, N. Stojković, E. Curić, N. Marković: Neophodni algoritam procesa
projektovanja visećih mostova tipa lančanice, Zbornik radova nacionalnog
simpozijuma sa međunarodnim učešćem „TEIK“, Građevinsko-arhitektonski fakultet u
Nišu, Niš, 2010. god., str. A219-A224

D. Stojić, N.Marković, N. Stojković: Wood and sustainable development, 11.
internacionalna multidisciplinarna naučna konferencija – Scientific GeoConference
& EXPO – SGEM, Bugarska, 2011

N. Stojković, N. Marković, J. Karamarković: Određivanje frekvencije oscilovanja
pravougaonih ploča Rayleigh-Ritz metodom, Zbornik radova 3. međunarodnog
simpozijuma studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva arhitekture i
zaštite životne sredine, Novi Sad, 2011.