dr Petar Đekić

Imejl: petar.djekic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija:

 

Uža naučna oblast

Proizvodne i informacione tehnologije

 

Studijski programi

Industrijsko inženjerstvo

Drumski saobraćaj

Industrijska ekologija

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Inženjerska informatika

Proizvodne tehnologije

Mašinski elementi

Elementi transportnih sredstava

 

Obrazovanje

Diplomski rad pod nazivom: „ISPITIVANJE GUMENOG ZAPTIVAČA ZA KLIP KOČIONOG CILINDRA odbranio 2008. godine. na Mašinskom fakultetu u Nišu

 

Istraživački interes

Polimerni materijali

Ponašanje materijala i konstrukcija u eksploataciji

Reciklažne tehnologije

Proizvodne tehnologije

 

Naučni i stručni radovi

Đekić Petar, Radenković Goran., ’’Uticaj udela reciklirane gume na svojstva gumene smeše’’,HEMIJSKA INDUSTRIJA br. 3, Vol 64 DOI: 10.2298/HEMIND 091221026D, Savez hemijskih inženjera Srbije

Petar S.  Đekić, Dragan Temeljkovski, Milan Banić, Stojanče Nusev, „Razvoj sistema za recikliranje otpadnog ulja primenom TRIZ metode“, Časopis IMK‐14 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, br. 34 1/2010, str. 54 do 64, IMK ’’14 OKTOBAR’’ Kruševac, Srbija, 2010.

Petar S.  Đekić, Dragan Temeljkovski, Stojanče Nusev, „ Izbor optimalnog procesa reciklaže otpadnih pneumatika“ poslato u časopis ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJA ZA PRIVREDU, br.2 8/2010, str 65 do 72,  Institut za istraživanje i projektovanje u privredi, Novi Beograd, 2010

Petar  Đekić, Dragan Temeljkovski, Stojančo Nusev, Velimir Stefanović, Mirko Stoiljković,
“APPLICATION OF RECYCLED RUBBER IN PRODUCTION OF INSULATION PANELS” 10th
International conference „REASRCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTY“
Proceedings, str.1076 do 1081, 16‐19 septembra 2010, SaTCIP Ltd., Vrnjačka Banja 2010.

Dragan Temeljkovski, Stojančo Nusev, Bojan Rančić, Petar  Đekić  „BALING MACHINES AS A
CONSTITUENT PART OF THE WASTE RECYCLING SYSTEM”, “APPLICATION OF RECYCLED
RUBBER IN PRODUCTION OF INSULATION PANELS” 10th International conference „REASRCH
AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTY“ Proceedings, str.1262 do 1267, 16‐19
septembra 2010, SaTCIP Ltd., Vrnjačka Banja 2010.

Petar Đekić, Jelena Milisavljević, Tomić Mladen, Dušan Marković  “ANALYSIS OF INFLUENCE
OF RUBBER DUST ON THE HYSTERESIS OF NB / SBR COMPOUND”, Knjiga proširenih
abstrakata „27th Danubia – Adria Symposium“, str. 171 do 172 septembar 2010, University
of Technology Wrocław 2010.