БАВЕШТЕЊЕ – ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Јединствена ранг листа за упис у 2. годину студија у школској 2020/2021. години

Јединствена ранг листа за упис у 3. годину студија у школској 2020/2021. години

Напомена:

Број бодова са испита положених у предходним годинама студија нису урачунати у број бодова за упис на студије из буџета. Студент који сматра да редослед студената на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Законом о високом образовању, може поднети приговор студентској служби  у понедељак 28. септембра 2020. године до 12 часова. Приговори се подносе лично у Студентској служби (обавезан Индекс).

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА И ПОДЕЛА ИНДЕКСА

Свечани пријем студената прве године основних студија школске 2020/2021. године и подела индекса обавиће се у среду 30. септембра 2020. године према следећем распореду:

  • За студенте студијских програма Индустријско инжењерство и Заштита животне средине од 9 часова,
  • За студенте студијских програма Друмски саобраћај и Грађевинско инжењерство од 10 часова,
  • За студенте студијских програма Комуникaционе технологије и Савремене рачунарске технологије од 11 часова.

Обавештавају се будући студенти Академије техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш да је у просторијама Одсека Ниш обавезно ношење заштитне маске и придржавање свих прописаних мера.

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис на Основнe струковне студије у другом уписном року у школској 2020/2021. години, на Одсеку Ниш вршиће се онлајн на адреси: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis (УПУТСТВО за онлајн пријаву) и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату).

Термини за пријављивање су 24. и 25. септембар 2020. год. у периоду од 8 до 14 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

– сведочанства свих разреда средње школе,
– диплому о положеном матурском испиту,
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број:  840-2111666-06, позив на број 02.,
– кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УПИС У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

У складу са условима Конкурса за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2020/2021. години, објављеним на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш, Одсек Ниш организује ДОДАТНИ ТЕРМИН за попуну слободних места за буџетске и самофинансирајуће студенте и то за студијске програме:

Индустријско инжењерство: 20 самофинансирајућих студената;

Грађевинско инжењерство: 4 буџетски и 25 самофинансирајућих студената;

Заштита животне средине: 27 самофинансирајућих студената.

Пријављивање кандидата је до петка 25 септембра 2020. год. онлајн на адреси: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis, и у студентској служби (канцеларија 109 – 1. спрат).

Пријемни испит ће бити одржан у понедељак 28. септембра 2020. год. у 10 часова.

Упис примљених кандидата биће у среду 30. септембра 2020. године од 8 до 13 часова.

Кандидат који конкурише за упис полажу, према програму из средње школе, пријемни испит из предмета Математика.
Уколико је кандидат положио пријемни испит из математике на некој другој акредитованој високошколској установи, може конкурисати за упис без полагања пријемног испита. Потребно је да кандидат достави потврду о положеном пријемном испиту и броју остварених поена.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНИ РОК

Линк за пријаву испита у ванредном року http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava: Испити се могу пријавити до 24. септембра 2020. године до 13 часова. Накнадна пријава испита неће бити могућа.

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис нa Мастер струковне студије у школској 2020/2021. години,  на Одсеку Ниш вршиће се онлајн на адреси: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-master-nis и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату).

Термини за пријављивање су 24. и 25. септембар 2020. год. у периоду од 8 до 14 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

  1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену високог струковног образовања, а оригинал на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
  2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.
  3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динарана жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: 840-2111666-06, позив на број 02.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти који су завршили специјалистичке струковне студије на студијском програму Комунално инжењерство на Високој техничкој школи у Нишу  (Одсек Ниш) а заинтересовани су за упис на мастер студије на студијском програму Грађевинске конструкције и управљање изградњом да се јаве у суботу 26.09.2020. год у периоду од 8 до 13 часова у простооијама студентске службе Одсека Ниш и да понесу додатак дипломи и диплому са  специјалистичких студија.

ОБАВЕШТЕЊЕ о упису студената у другу, трећу годину и обнови године на основним студијама школске 2020/2021. године

Јединствена ранг листе за упис студената у другу и трећу годину студија објављује се 26. септембра 2020. године.
Приговори на јединствену ранг листу подносе се 2
8. септембра 2020. године до 12 часова, подносе се лично у Студентској служби (обавезан Индекс).
Коначна ранг листе за упис студената у другу и трећу годину студија објављује се 2
8. септембра 2020. године.

– Обнова прве године студија на основним студијама шк. 2020/2021. год. вршиће се 29.септембра 2020. године од 8 до 13 часова.
– Упис  и обнова друге године студија на основним студијама шк. 2020/2021. год. вршиће се 29.септембра 2020. године од 8 до 13 часова.

– Упис  и обнова треће године студија на основним студијама шк. 2020/2021. год. вршиће се 30.септембра 2020. године од 8 до 13 часова.

Студенти за упис у наредну годину студија, као и обнову школске године подносе:
– ДВА ОБРАСЦА ШВ-20 (купују се у скриптарници Школе);
– ИНДЕКС;
– ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ТРОШКОВЕ УПИСА У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 5.000,00 динара НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ БРОЈ: 840-2111666-06, ПОЗИВ НА БРОЈ:  02- БРОЈ ИНДЕКСА (на пример 02- СЕр 92/19);

– КАНДИДАТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ (НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ, БРОЈ 840-2111666-06, ПОЗИВ НА БРОЈ:  02- БРОЈ ИНДЕКСА (на пример 02- СЕр 92/19) И ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПЛАЋАЊУ ШКОЛАРИНЕ У РАТАМА (у Студентском парламенту Одсека Ниш);
– Анкета о изборним предметима (у Студентском парламенту Одсека Ниш);
– ФОРМУЛАР ЗА ОБРАЧУН ШКОЛАРИНЕ И ПРЕНОСА ИСПИТА (у Студентском парламенту Одсека Ниш).

Напомена:

Школарина се може платити у ратама:
– од 9.000,00 до 16.000,00 динара у 2 рате;
– од 17.000,00 до 24.000,00 динара у 3 рате;
– од 25.000,00 до 32.000,00 динара у 4 рате;
– од 33.000,00 до 40.000,00 динара у 5 рате;
– од 41.000,00 до 48.000,00 динара у 6 рате;
– преко 49.000,00 динара у 10 рата.

Упис важи за све студенте (и за студенте који нису одбранили завршни рад).

ОБАВЕШТЕЊЕ о упису студената у другу годину и обнови године на мастер студијама школске 2020/2021. године

Упис студената у другу годину и обнова године на мастер шк. 2020/2021. год. вршиће се 29.септембра 2020. године од 8 до 13 часова.

Студенти за упис у наредну годину студија, као и обнову школске године подносе:
– ДВА ОБРАСЦА ШВ-20 (купују се у скриптарници Школе);
– ИНДЕКС;
– ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ТРОШКОВЕ УПИСА У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 5.000,00 динара НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ БРОЈ: 840-2111666-06, ПОЗИВ НА БРОЈ:  02- БРОЈ ИНДЕКСА (на пример 02- СЕр 92/19);

– КАНДИДАТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ (НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ, БРОЈ 840-2111666-06, ПОЗИВ НА БРОЈ:  02- БРОЈ ИНДЕКСА (на пример 02- СЕр 92/19) И ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПЛАЋАЊУ ШКОЛАРИНЕ У РАТАМА (у Студентском парламенту Одсека Ниш);
– Анкета о изборним предметима (у Студентском парламенту Одсека Ниш);
– ФОРМУЛАР ЗА ОБРАЧУН ШКОЛАРИНЕ И ПРЕНОСА ИСПИТА (у Студентском парламенту Одсека Ниш).

Напомена:

Школарина се може платити у ратама:
– од 9.000,00 до 16.000,00 динара у 2 рате;
– од 17.000,00 до 24.000,00 динара у 3 рате;
– од 25.000,00 до 32.000,00 динара у 4 рате;
– од 33.000,00 до 40.000,00 динара у 5 рате;
– од 41.000,00 до 48.000,00 динара у 6 рате;
– преко 49.000,00 динара у 10 рата.

Упис важи за све студенте (и за студенте који нису одбранили мастер рад).