2. КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОД.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ ПРОДУЖЕНОМ  УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОД.

Упис примљених кандидата је у петак 15. јула од 8 до 14 часова у студентској служби (просторија 109).

Потребно за упис:
– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
– семестрална уплата на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија број  840-2111666-06, позив на број 02 у износу од 5.000,00 динара
–  За студенте који се сами финансирају доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02 (укупан износ школарине може да се плати у 10 рата).


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ ПРОДУЖЕНОМ  УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОД.

Упис примљених кандидата је у петак 15. јула од 8 до 14 часова у студентској служби (просторија 109).

Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:

– оверену фотокопију дипломе  и додатак дипломи или уверења о дипломирању,
– извод из матичне књиге рођених,
– две фотографије 4,5 x 3,5 cm,
– семестралну уплату у износу од 5.000,00 динара,
– уплатницу за I рату школарине на износ од 8.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА У ПРВОМ ПРОДУЖЕНОМ РОКУ


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ ПРОДУЖЕНОМ  УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОД.


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ ПРОДУЖЕНОМ  УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОД.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОД.


Упис примљених кандидата је у петак 15. јула од 8 до 14 часова у студентској служби (просторија 109).

Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:

– оверену фотокопију дипломе  и додатак дипломи или уверења о дипломирању,
– извод из матичне књиге рођених,
– две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
– семестралну уплату у износу од 5.000,00 динара,
– уплатницу за I рату школарине на износ од 8.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УПИС У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

У складу са условима Конкурса за упис у прву годину ОСНОВНИМ струковних студија у школској 2022/2023. години, објављеним на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш, организује ДОДАТНИ ТЕРМИН за попуну слободних места за студијске програме:

Пријављивање кандидата је до среде 13. јула 2021. године онлајн на адреси: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava, и у студентској служби (канцеларија 109 – 1. спрат).

Пријемни испит ће бити одржан у четвртак 14. јула 2022. год. у 10 часова.
Објављивање јединствене ранг листе 14. јула 2022. године.
Објављивање коначне ранг листе 15. јула 2022. године.
Упис примљених кандидата: 15. јула 2022. године.

Кандидат који конкурише за упис полажу, према програму из средње школе, пријемни испит из предмета Математика.
Уколико је кандидат положио пријемни испит из математике на некој другој акредитованој високошколској установи, може конкурисати за упис без полагања пријемног испита. Потребно је да кандидат достави потврду о положеном пријемном испиту и броју остварених поена.


У складу са условима Конкурса за упис у прву годину МАСТЕР струковних студија у школској 2022/2023. години, објављеним на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш, организује ДОДАТНИ ТЕРМИН за попуну слободних места за студијске програме:

Пријављивање кандидата је до среде 13. јула 2021. године онлајн на адреси: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava, и у студентској служби (канцеларија 109 – 1. спрат).

Пријемни испит ће бити одржан у четвртак 14. јула 2022. год. у 10 часова.
Објављивање јединствене ранг листе 14. јула 2022. године.
Објављивање коначне ранг листе 15. јула 2022. године.
Упис примљених кандидата: 15. јула 2022. године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ – ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА МАСТЕР


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОД.


 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Приговор на број бодова на пријемном испиту кандидат може поднети у понедељак 11. јула 2022. године до 12:00 часова. Приговори на јединствену ранг листу подносе се на формулару који се добија у студентској служби (просторија 109). Преглед радова је у понедељак 11. јула 2022. год. у 12 часова уз лично присуство кандидата.

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис нa Мастер струковне студије у школској 2022/2023. години, на Одсеку Ниш вршиће се онлајн на адреси (линк је активан): https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava  (УПУТСТВО за онлајн пријаву) и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату).

Термини за пријављивање су од 4. до 6. јула 2022. год. у периоду од 8 до 14 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

  1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену/6.1 степену високог образовања, а оригинал на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
  2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.
  3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динарана жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: 840-2111666-06, позив на број 02.

ОБАВЕШТЕЊЕ – Студентски центар Ниш

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Конкурс за смештај студената у студентске домове, а Студентски центар Ниш на основу Конкурса обавештења и Водич за студенте.

Обавештење – https://media.scnis.rs/2022/06/Конкурс-Министарство-2022..pdf

Обавештење „бруцоши“ – https://media.scnis.rs/2022/06/Obavestenje-I-godina-SC-Nis-1.pdf

Водич за студенте – http://media.scnis.rs/2022/06/Водич-за-студенте-2022.-2023..pdf

ОБАВЕШТЕЊЕ – ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОД.


 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Приговор на број бодова на пријемном испиту кандидат може поднети у понедељак 4. јула 2022. године до 12:00 часова. Приговори на јединствену ранг листу подносе се на формулару који се добија у студентској служби (просторија 109). Преглед радова је у понедељак 4. јула 2022. год. у 13 часова уз лично присуство кандидата.