OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti koji su završili specijalističke strukovne studije na studijskom programu Komunalno inženjerstvo na Visokoj tehničkoj školi u Nišu  (Odsek Niš) a zainteresovani su za upis na master studije na studijskom programu Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom da se jave u subotu 26.09.2020. god u periodu od 8 do 13 časova u prostooijama studentske službe Odseka Niš i da ponesu dodatak diplomi i diplomu sa  specijalističkih studija.

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu, treću godinu i obnovi godine na osnovnim studijama školske 2020/2021. godine

Jedinstvena rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 26. septembra 2020. godine.
Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se 2
8. septembra 2020. godine do 12 časova, podnose se lično u Studentskoj službi (obavezan Indeks).
Konačna rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 2
8. septembra 2020. godine.

– Obnova prve godine studija na osnovnim studijama šk. 2020/2021. god. vršiće se 29.septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.
– Upis  i obnova druge godine studija na osnovnim studijama šk. 2020/2021. god. vršiće se 29.septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.

– Upis  i obnova treće godine studija na osnovnim studijama šk. 2020/2021. god. vršiće se 30.septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– DOKAZ O UPLATI ZA TROŠKOVE UPISA U NAREDNU ŠKOLSKU GODINU 5.000,00 dinara NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE BROJ: 840-2111666-06, POZIV NA BROJ:  02- BROJ INDEKSA (na primer 02- SEr 92/19);

– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE, BROJ 840-2111666-06, POZIV NA BROJ:  02- BROJ INDEKSA (na primer 02- SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u Studentskom parlamentu Odseka Niš);
– Anketa o izbornim predmetima (u Studentskom parlamentu Odseka Niš);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA (u Studentskom parlamentu Odseka Niš).

Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
– od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
– od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
– od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
– od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
– od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
– preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

Upis važi za sve studente (i za studente koji nisu odbranili završni rad).

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu godinu i obnovi godine na master studijama školske 2020/2021. godine

Upis studenata u drugu godinu i obnova godine na master šk. 2020/2021. god. vršiće se 29.septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– DOKAZ O UPLATI ZA TROŠKOVE UPISA U NAREDNU ŠKOLSKU GODINU 5.000,00 dinara NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE BROJ: 840-2111666-06, POZIV NA BROJ:  02- BROJ INDEKSA (na primer 02- SEr 92/19);

– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE, BROJ 840-2111666-06, POZIV NA BROJ:  02- BROJ INDEKSA (na primer 02- SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u Studentskom parlamentu Odseka Niš);
– Anketa o izbornim predmetima (u Studentskom parlamentu Odseka Niš);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA (u Studentskom parlamentu Odseka Niš).

Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
– od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
– od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
– od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
– od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
– od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
– preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

Upis važi za sve studente (i za studente koji nisu odbranili master rad).

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti studijskih programa Industrijsko inženjerstvo, Drumski saobraćaj i Zštita životne sredine da će ispit iz predmeta Tehnički engleski jezik kod profesora Danice Milošević u roku oktobar 2 biti organizovan u utorak 22.09.2020. god. sa početkom u 14 časova.

OBAVEŠTENJE – NASTAVA U ZIMSKOM SEMESTRU

Nastava u zimskom semestru školske 2020/2021. na osnovnim strukovnim studijama počinje u četvrtak 1. oktobra 2020. god.

Raporedi nastave i režim rada biće naknadno objavljen.

SVEČANI PRIJEM STUDENATA I PODELA INDEKSA

Svečani prijem studenata prve godine osnovnih studija školske 2020/2021. godine i podela indeksa obaviće se u sredu 30. septembra 2020. godine prema sledećem rasporedu:

  • Za studente studijskih programa Industrijsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine od 9 časova,
  • Za studente studijskih programa Drumski saobraćaj i Građevinsko inženjerstvo od 10 časova,
  • Za studente studijskih programa Komunikacione tehnologije i Savremene računarske tehnologije od 11 časova.

Obaveštavaju se budući studenti Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš da je u prostorijama Odseka Niš obavezno nošenje zaštitne maske i pridržavanje svih propisanih mera.

VANREDNI ISPITNI ROK

Obaveštavaju se studenti osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija Odseka Niš da će 25. septembra 2020. godine biti održan vanredni ispitni rok. U vanrednom ispitnom roku se može polagati samo jedan ispit.

Prijava ispita biće online do 24. septembra. 2020. god. do 13 časova. Naknadna prijava ispita neće biti moguća.
Cena ispitne prijave je 2.000 dinara.
Ispiti se polažu prema sledećem rasporedu:

  • Od 9 časova studenti studijskih programa Industrijsko inženjerstvo, Drumski saobraćaj, Zaštita životne sredine i Upravljanje otpadom,
  • Od 12 časova Komunikacione tehnologije, Savremene računarske tehnologije, Građevisnko inženjerstvo i Multimedijalne komunikacione tehnologije.

ISPITNI ROK OKTOBAR 2 (Ispitni rok za ispravku stanja izazvanog epidemijom virusa Covid-19)

Obaveštavaju se studenti osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija Odseka Niš da će 22. i 23. septembra 2020. godine biti održan ispitni rok oktobar 2:

  • 22. septembra može se polagati jedan ispit iz zimskog semestra,
  • 23. septembra može se polagati jedan ispit iz letnjeg semestra.

Prijava ispita biće online (http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava) do 21. septembra. 2020. god. do 13 časova sa regularnim prijavama. Naknadna prijava ispita neće biti moguća.

Ispiti će se održavati prema sledećem rasporedu:

  • od 9 časova studijski prgrami Industrijsko inženjerstvo‚, Zaštita životne sredine i Upravljanje otpadom,
  • Od 12 časova studijski programi Drumski saobraćaj i Građevinsko inženjerstvo,
  • Od 15 časova studijski programi programa Komunikacione tehnologije, Savremene računarske tehnologije i Multimedijalne komunikacione tehnologije.

OBAVEŠTENJE

 

KONAČNA RANG LISTA U 2. UPISNOM ROKU

 

Upis primljenih kandidata će biti 09.  i 10. septembra 2020. od 8 do 13 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj  840-2111666-06, poziv na broj 02 u iznosu od 5.000,00 dinara

Kandidata koji sami plaćaju školarinu:

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija,
–  dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02 (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara koja može da se plati u 10 rata).