NASTAVA U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2021/2022. GOD. NA MASTER STRUKOVNIM STUDIJAMA

Nastava u zimskom semestru školske 2021/2022. godine na master strukovnim studija za prvu i drugu godinu na Odseku Niš počinje u ponedeljak 18. oktobra 2021. godine. Nastava će se odvijati onlajn uz korišćenje Microsoft Teams aplikacije (Uputstvo za korišćenje). Raspored nastave se može videti na linku.
Studenti koji su upisali prvu godinu master strukovnih studija Odseka Niš, potrebo je da na mejl adresu master@akademijanis.edu.rs pošalju Ime, prezime i studijski program da mogli da dobiju pristupne parametre i uputstva za praćenje nastave.

OBAVEŠTENJE – KONAČNA RANG LISTA U 2. PRODUŽENOM UPISNOM ROKU MASTER


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U DRUGOM PRODUŽENOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.


Upis primljenih kandidata je u petak 15. oktobra 2021. god. od 8 do 14 časova u studentskoj službi (prostorija 109).

Kandidati koji steknu pravo na upis, za upis podnose:

– overenu fotokopiju diplome i dodatak diplomi ili uverenja o diplomiranju,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
– semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara,
– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.

OBAVEŠTENJE – Master strukovni vaspitač

Početak školske godine za studente na master studijama za Master strukovne vaspitače i predstavljanje predmeta održaće se u subotu 16.10.2021. god. u 10 časova u prostorijama Odseka Niš (Amfiteatar A1) i Odseka Pirot.

OBAVEŠTENJE – POSLOVNO PRAVO

Predavanja iz predmeta Poslovno pravo za studente 1. godine na studijskim programima Industrijsko inženjerstvo, Drumski saobraćaj, Građevinsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine biće održano u petak 15. oktobra 2021. god. od 13:15h umesto od 11:15h.

Obaveštenje o načinu izvođenja nastave

U skladu sa epidemiološkom situacijom i Odlukom Nastavno-stručnog veća Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, počev od ponedeljka 11.10.2021. godine, nastava za studente druge i treće godine osnovnih strukovnih studija Odseka Niš, realizovaće se online korišćenjem Microsoft teams (Uputstvo za korišćenje Teams-a) aplikacije, a studenti prve godine nastavu će pratiti u odseku Niš. Nastava će biti realizovana u skladu sa usvojenim rasporedom.

OBAVEŠTENJE – UPIS MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Upis  i obnova svih godina studija na master strukovnim studijama šk. 2021/2022. god. vršiće se od 11. do 14. oktobra 2021. godine onlajn.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine prilažu:

– DOKAZ O UPLATI ZA TROŠKOVE UPISA U NAREDNU ŠKOLSKU GODINU 5.000,00 dinara NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE BROJ: 840-2111666-06, JEDINSTVENI POZIV NA BROJ (videti svako za sebe na svom nalogu);

–DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE, BROJ 840-2111666-06, JEDINSTVENI POZIV NA BROJ (videti svako za sebe na svom nalogu) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (preuzima se u studentskoj službi nakon upisa).

OBAVEŠTENJE – VAKCINALNI PUNKT

Svi zainteresovani studenti koji žele da se vakcinišu protiv COVID-19, moći će to da učine u holu Elektronskog i Mašinskog Fakulteta u Nišu gde je postavljen Vakcinalni punkt radnim danima u periodu od 10:00 do 14:00 sati.

OBAVEŠTENJE

Raspored po grupama za laboratorijske vežbe iz predmeta Inženjerska informatika na studijskom programu Drumski saobraćaj:

  1. grupa od broja indeksa 01/21 do 20/21
  2. grupa od broja indeksa 21/21 do 40/21
  3. grupa od broja indeksa 41/21 do 60/21